Pro zákonné zástupce

Organizace školního roku 2021 - 2022 organizace_skolniho_roku_2021_2022 Desatero pro rodiče dětí předškolního věku desatero_pro_rodiče Výsledky dotazníkového šetření 1/2022 Formuláře- Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání Oznámení o individuálním vzdělávání - formulář pro zákonné zástupce dětí s povinnou předškolní docházkou formou individuálního vzdělávání Informace týkající se vzdělávání https://www.ms-spalova.cz/distancni-vyuka/distancni-vyuka-pro-bezne-tridy/ https://www.ms-spalova.cz/distancni-vyuka/distancni-vyuka-pro-specialni-tridu/  ...

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 naleznete pod registračními čísly, obdrželi jste emailem po registraci na stránkách magistrátu města Ostravy, v tomto dokumentu: Rozhodnutí 2021 Schůzka rodičů nově přijatých dětí proběhne dne 28. 6. 2021 od 15:30 hodin na třídě Žirafy, Mateřská škola...

Informace k organizaci provozu mateřské školy od 10. 5. 2021 Vážení rodiče, v návaznosti na jednání vlády ČR 3. 5. 2021 informuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízení, s účinností od 10. 5....