Pro zákonné zástupce

Sdělení pro rodiče:   Stravné za červen 2024 dětem, které ukončují docházku do MŠ k 31.8.24 nebo dříve bude odečteno stravné 6/24 ze zálohy na stravné. Zbytek zálohy bude vyúčtován v měsíci 9,10/2024 na účty nebo osobně (viz seznam, kde jste zadávali svá čísla účtů pro vyúčtování)   rodiče dětí, které...

Na základě usnesení č. 1469/RMOb2226/32/24, 32. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 08. 04. 2024 byla stanovena výše měsíční úplaty za poskytování předškolního vzdělávání v mateřských školách obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro školní rok 2024/2025 ve výši 1 000,-Kč/ měsíčně. Vypis_usneseni_RMOb_ze_dne_08.04.2024 Nová...

V termínu 5. - 9. 2. 2024 budeme pro děti pořádat lyžařský výcvik na Vaňkově kopci. Instruktři jsou skvělí, proto volba jako loni. Do kurzu se můžete přihlásit on-line na stránce www.vankuvkopec.cz  -  dětské kurzy - kurzy pro školy a školky - na této stránce srolujete...

Informace o rozdělení dětí do tříd + značku přidělenou Vašemu dítěti, pro jeho lepší orientaci ve svých věcech, naleznete na vnitřní straně dveří - vstup pro rodiče, ze zahrady. Informace o prvních platbách: Sdělení pro rodiče - první den Pokud máte individuální požadavky první den, či v...

Vážení zákonní zástupci, vzhledem k tomu, že dětem chceme udržet kvalitu školního stravování, a to nejen pestrostí, ale také kvalitou surovin, a s ohledem na nárůst cen, bude od 1. 9. 2023 navýšena cena za celodenní stravování dětí. Položkový rozpis jednotlivých částí jídelníčku naleznete zde: Sdeleni-stravne-plna-cena-2023-2024 Také úplata...

Informace o povinném předškolním vzdělávání - školy-1 Desatero pro rodiče MŠMT zadost_o_osvobozeni_uplata Oznameni-o-individualnim-vzdelavani - formulář pro zákonné zástupce dětí s povinnou předškolní docházkou formou individuálního vzdělávání Zadost-o-uvolneni-ditete Příloha Vnitřního řádu školní jídelny pro školní rok 2022-2023 Směrnice úplata od 1.9..2022 Dohoda o ukonceni predskolniho vzdelavani Výsledky dotazníkového šetření Informace týkající se vzdělávání - v...