O programu

Program Ekoškola pro MŠ je v České republice otevřen pro všechny zájemce od ledna 2015. Jejich uvedení do mateřských škol předcházelo dvouleté testování.

Jádrem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je Ekoškola na celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních:

  • Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí.
  • Umožňuje žákům, dětem rozvíjet dovednosti a návyky, klíčové kompetence užitečné pro jejich další život.
  • Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí.
  • Pomáhá zapojovat místní komunitu do života školy a školu do života komunity.

S naplněním metodiky a témat Ekoškoly přichází i ocenění. Jestliže škola úspěšně projde všemi 7 kroky a splní kritéria programu, získá mezinárodní titul Ekoškola symbolizovaný zelenou vlajkou. V neposlední řadě tak program přináší značné zviditelnění školy.

Na mezinárodní úrovni koordinuje program Ekoškola nezisková organizace Foundation for Environmental Education (FEE) a v České republice od roku 2005 TEREZA. Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí. Ekoškoly jsou v ČR otevřeny pro všechny zájemce od ledna 2015. Jejich uvedení do MŠ předcházelo dlouholeté testování.

Učí děti nenásilnou cestou lásce k přírodě a k životnímu prostředí.

  • Umožňuje dětem a rodičům společně se podílet na aktivitách MŠ.
  • Pečuje o zdravý životní styl dětí, o zlepšování životního prostředí ve svém okolí.
  • Umožňuje dětem každodenní pobyt na zahradě v přírodním stylu, k aktivnímu učení dětí pozorováním, experimentováním, zážitky hrou v přírodě.

PŘIDEJTE SE DO NAŠEHO EKOTÝMU, KTERÝ SE SCHÁZÍ 3X DO ROKA, NAVRHUJE A PLÁNUJE RŮZNÉ ZMĚNY A AKTIVITY V MŠ.

Ekotým je složen z učitelů, rodičů a provozních pracovníků.

Úspěšná MŠ získává mezinárodní titul Ekoškola a vlajku.

Sdružení TEREZA