Stravné

Pracovnice  jídelny

Vedoucí školní jídelny:  Jana Švehelková
Kuchařky: Karin Macháčová, Renata Tobolová, Lucie Havelková

Školní kuchyně se nachází v přízemí mateřské školy. Pro děti je denně připravována domácí strava, skládající se:

 • čerstvého ovoce
 • dopolední svačiny
 • oběda
 • odpolední svačinky
 • pitného režimu během celého dne  

K oběma svačinkám je denně servírována čerstvá zelenina, zeleninové saláty k obědu jsou připravovány těsně před servírováním a k jejich výrobě je používána čerstvá zelenina a olivový olej. Pro atraktivitu je zelenina paní kuchařkou i různě zdobena, krájena a sestavována do zajímavých tvarů a seskupení. Nepoužíváme měkký sýr, domácí pečivo je „domácí“, čerstvé, paní kuchařka je peče ráno před servírováním. 

Dbáme na kvalitu nakoupeného masa. Používáme všechny druhy masa drůbeží, vepřové, hovězí a králičí. Pro pokrmy z mletých mas, si směs mletého masa vyrábíme sami. Ve velké míře jsou zařazovány pokrmy z ryb, využíváme i méně běžných surovin jako např. kuskus, bulgur, hlívu ústřičnou apod.

Důsledně je dodržován spotřební koš, ve kterém mají školská zařízení určeny poměry jednotlivých složek potravin a výživové hodnoty, zaručuje pestrost a vyváženost stravy dětí

Měsíční doporučená pestrost stravy dle „spotřebního koše“

Dopolední svačinky:

 • 1x med nebo džem
 • 1x domácí pečivo s ovocem nebo tvarohem
 • 2x kaše – vločková, krupicová, kukuřičná, jáhlová, rýžová nebo mléčný výrobek
 • 3x rybí pomazánka
 • 1x drůbeží pomazánka
 • 2x tvarohová pomazánka
 • 4x sýrová pomazánka nebo sýr
 • 1x drožďová pomazánka
 • 2x zeleninová pomazánka
 • 1x šunka
 • 2x jiné

Polévky:

 • preference zeleninových
 • drožďové
 • luštěninové
 • jako zavářku používáme více obiloviny – ovesné vločky, jáhly apod.

Hlavní jídla:

 • 3x drůbež
 • 2x ryby
 • max.4x vepřové maso
 • dle možností hovězí, králičí maso
 • 4x bezmasé zeleninové jídlo – včetně zařazení luštěnin
 • max. 2x sladké jídlo
 • výrobky ze sóji

Přílohy:

 • 5x brambory
 • 2x bramborová kaše
 • 3x těstoviny
 • 4x rýže
 • 2x houskové knedlíky – možnost kombinace mouky a sójové mouky
 • 1x bramborové knedlíky
 • luštěniny

Odpolední svačiny:

 • 3x domácí pečivo – ovocné, tvarohové, makové
 • 3x jogurt, tvaroh s ovocem nebo pudink = svačiny s mléčným základem
 • 3x celozrnný chléb se sýrovou nebo tvarohovou pomazánkou
 • 7x jiné – celozrnné pečivo, celozrnné kuličky, kukuřičné lupínky apod.

Proč preferujeme samo obslužnost dětí při stolování a servírování jídla ?

Již několikátý školní rok mají děti možnost si servírovat jídlo samy. Někteří rodiče se tomuto postupu diví, někteří mají obavy, někteří protestují. Mohu vás ujistit, že děti mají vždy možnost si vybrat, zda si chtějí servírovat samy nebo chtějí pomoci. Tímto postupem sledujeme spoustu kompetencí, ke kterým děti chceme dovést : v prvé řadě pocit odpovědnosti, posílení sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti, podpora obratnosti a motoriky, získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci. Zní to možná příliš vznešeně, každopádně jsou děti spokojené, že mohou „samy“ a věřte, že se s tím vypořádají, byť po svém, i velmi malé děti.

Odhlašování stravy:

 • zapsáním do záznamového archu odhlášek školního stravování, které jsou umístěny na všech šatnách. Lze zapsat do archu na kterékoli šatně.
 • smskou na čísle 777 060 320. Při odhlášce rodič uvede jméno a třídu dítěte, odhlášku dle datumu od – do a den nástupu dítěte do MŠ. Pokud rodič neoznámí den    nástupu, jsou mu odhlášeny dny od – do, následující pracovní den je počítáno do stavu jako přítomné dítě.
 • emailem : ms-spalova@quick.cz  – pravidla odhlášení jsou stejná jako smskou.

První den nepřítomnosti dítěte v MŠ je možno si neodhlášenou stravu vyzvednout do jídlonosiče. Výdej probíhá od 11:15 do 11:30 hodin. Na další dny absence je nutno stravu odhlásit. Pokud dítě není odhlášeno ze stravování, je mu stravné účtováno i přes nepřítomnost dítěte v MŠ.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že dítě má nárok na dotovanou stravu pouze v době přítomnosti v mateřské škole a první den nepřítomnosti. Ostatní dny neodhlášené stravy je zákonným zástupcům účtována plná cena = v četně režijních nákladů – viz Vnitřní řád školní jídelny. Neodhlášenou stravu rozdáváme v rámci hromadného školního stravování přítomným dětem k přídavkům.

Vaříme pro cizí strávníky :

Naše mateřská škola vaří také pro cizí strávníky. Poobědvat mohou v jídelně pro ně určené nebo si mohou jídlo odnést ke konzumaci mimo budovu mateřské školy.

Bližší informace najdete ve Vnitřním řádu školní jídelny .

13. 12. 2014 vešel v platnost předpis, určující povinnost poskytovat informaci o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů. Více informací o tomto předpisu v přiložených souborech.

 

Cena stravného pro školní rok 2022/2023  ve znění Vyhlášky č.107/2008Sb., v platném znění:

Cizí strávníci: 140,- Kč / oběd

Strávníci do 6 let

dopolední svačina: 11,- Kč
oběd: 28,- Kč
odpolední svačina: 11,- Kč
CELKEM: 50,- Kč

Strávníci 7 let

dopolední svačina: 11,- Kč
oběd: 30,-Kč
odpolední svačina: 11,- Kč
CELKEM: 52,- Kč