Informace o zpracování osobních údajů

Od 1. 1. 2022 dochází ke změně pověřence pro ochranu osobních údajů:

 

Kontakt na správce osobních údajů:

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace

Špálova 32/1073

70200 Ostrava

Email: ms-spalova@quick.cz

Telefon: 595 136 782

Mobil: 777 060 320

Kontaktní osoba: Karnovská Jarmila, ředitelka školy

Email: jarmila.karnovska@seznam.cz

Mobil: 725 528 726

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Moore Advisory CZ s.r.o.

se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO 09692142

zastoupena Ing. Radovanem Haukem, jednatelem

 

  1. Kontaktní údaje odpovědné osoby za pověřence pro ochranu osobních údajů:

pan Ing. Petr Štětka

e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz

tel. +420 227 031 495

 

Informace o zpracování osobních údajů