O škole

Mateřská škola je centrem kolegiální podpory v rámci projektu „Učíme se spolu“, registrační číslo CZ.02.03.68/0.0/0.0/16_010/0000546 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 16_010/0000546-01 pod č. j. MSMT-16073/2016-2. Projekt je realizován od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2020.

Mateřská škola je zapojena do projektu „Spolu 2“ reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008945. Projekt je realizován v období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021.

Mateřská škola je zapojena do projektu „Cesta“ – kolegiální podpora pomocí interního mentorinku, který si učitelky poskytují vzájemně při vzdělávací činnosti s dětmi

Mateřská školy a její pedagogové jsou zapojeni do projektu „Kolegiální podpora – společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů“  Tento projekt koordinuje společnost H-MAT, o.p.s., kterou v roce 2013 založil prof. Milan Hejný společně se svojí vnučkou Annou Kuřík Sukniak.