O škole

O NÁS

Jsme státní mateřská škola, zřizovatelem je SMO – Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Dokumenty pro vzdělávací činnost:

 • Závazné
  • RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,
  • program Začít spolu
 • Doplňující
  • Metoda Dobrého startu
  • Metoda Dobrý začátek
  • Metoda matematiky Hejného
  • Ekoškola
  • Skutečně zdravá mateřská škola

PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba  školy je od 6.00 do 16.00 hod.

VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY

MŠ Špálova je trojtřídní mateřská škola – Žirafy a Slůňata (běžná třída) a Lvíčata (třída se speciálními vzdělávacími potřebami).

Disponujeme infrasaunou, horolezeckou stěnou, zrekonstruovanou vlastní zahradou.

ORGANIZACE TŘÍD

Scházecí třída – Slůňata – 6.00 – 7.30 – v této třídě se děti ze třídy Slůňata a Žirafy schází každé ráno.

Od 7.30 probíhá provoz i na třídě Žirafy a Lvíčata.

Odpolední provoz – provoz na třídě Žirafy a Lvíčata probíhá do 15.00.

Organizace odpoledního klidu – třída Žirafy – děti mladší 5 let, třída Slůňata – děti starší 5 let → tzn., že pokud jdou děti „po o“, vyzvedáváte si ho ve své kmenové třídě, pokud jde po odpočinku, vyzvedáváte si ho ve třídě podle rozdělení (viz. výše).

Rozcházecí třída – Slůňata – 15.00 – 16.00 – v této třídě se děti z běžných tříd rozchází každý den, pokud to není z organizačních důvodů změněno.

ZAPOJENÍ MŠ:

 • Jsme zapojeni do mezinárodního programu Ekoškola, jejímž koordinátorem v ČR je nezisková organizace TEREZA.
 • Jsme zapojeni do projektu „Dobrý začátek“ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506, v rámci OPVV.
 • Jsme CKP – centrem kolegiální podpory v rámci projektu „Dobrý začátek“.
 • Jsme zapojeni do projektu „Chaloupka – podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě“ reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016965.
 • Jsme zapojeni do projektu „Spolu 2″ reg.č. CZ.02.3.61/0.0/16_039/0008945. Projekt je realizován od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2021.
 • Jsme zapojeni do projektu „Cesta“ – kolegiální podpora pomocí interního mentorinku, který si učitelky poskytují vzájemně při vzdělávací činnosti s dětmi.
 • Jsme zapojeni do projektu „Kolegiální podpora – společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů“. Tento projekt koordinuje společnost H-MAT, o-p-s-, kterou v roce 2013 založil prof. Milan Hejný společně se svojí vnučkou Annou Kuřík Sukniak.