Třída Lvíčata

Třída Lvíčat je heterogenní  třída pro děti  se speciálními vzdělávacími potřebami a to od 3 do 7 let. Pracujeme dle zásad TEACCH programu (strukturalizace, vizualizace a individualizace výuky). Výuka probíhá za podpory Piktogramů (grafických znaků), které nás provází  celý den při každé činnosti dětí.

Pro školní rok 2021/2022 se o děti starají:

Veronika Mazelová - učitelka na třídě Lvíčata

Veronika Mazelová
učitelka na třídě Lvíčata

Ludmila Heiduczková - asistentka pedagoga na třídě Lvíčata

Ludmila Heiduczková
asistentka pedagoga na třídě Lvíčata

Klára Macurová

Klára Macurová
asistent pedagoga na třídě Lvíčata

„Proto budiž zlatým pravidlem, aby všechno bylo předváděno všem smyslům, kolika možno, totiž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu… a může-li být něco vnímáno více smysly, budiž předváděno více smyslům.“ (J. A. Komenský)

 

Můj den

Při příchodu do třídy mne vítá paní učitelka nebo paní asistentka, která mi pomůže rozloučit se s maminkou, tatínkem, babičkou, dědečkem  nebo jiným rodinným příslušníkem a společně si dám ke své fotce náladu, jakou právě mám.  Do 8:30h, než přijdou všechny děti do třídy, pracuji s paní učitelkou na strukturovaných úkolech, které prolínám hrou v herně nebo u stolečku.

V 8:30 h se všichni sejdeme  v ranním kruhu, kde se přivítáme uvítací básničkou, řekneme si kdo je ve třídě a jak se jmenuje,  přiřadíme si značku a povíme si jaký je den. Ranní kruh ukončíme básničkou nebo písničkou v piktogramech, dle daného tématu.  Abychom dlouho neseděli, tak si zacvičíme. Nejdříve si musíme rozehřát  svaly a to pohybovou aktivitou. Potom si zacvičíme a nakonec se vydýcháme a uvolníme celé tělo.

V 9:00 h nám paní kuchařky přinesou svačinku (pití máme k dispozici celý den), kterou si servírujeme na talíř sami. Prázdné talíře a hrnečky si odneseme, umyjeme si ruce a sedáme si do komunikačního kruhu. Tam nám paní učitelka řekne podrobnosti o  tématu, seznámí nás s činnostmi v centrech aktivit a celým průběhem daného dne. Všemu rozumíme a jdeme pracovat. Vybereme si aktivitu, která nás nejvíce zaujala. Snažíme se o to, abychom všechny centra měli splněné. Při práci se nás paní učitelka ptá, jestli se nám to povedlo, zda se nám to líbí a za každou snahu nás chválí. Své pracovní místo si s pomocí paní učitelky a paní asistentky uklidíme a jdeme se protáhnout ven.

Snažíme se chodit ven každý den a to buď na zahradu mateřské školy nebo na procházky, kde se seznamujeme s okolním prostředím,  pozorujeme změny, procvičujeme orientaci v okolním prostředí mateřské školy a učíme se bezpečnosti silničního provozu. Pobyt venku také závisi na znečištěném ovzduší v daný den.

Je 11.15 h a my už se těšíme na oběd, který nám paní kuchařky uvařily. Rychle se převlečeme, umyjeme ruce a prostřeme si své místo u stolu. Snažíme si vše nachystat sami, jak prostřít stůl, nabrat polévku naběračkou, naservírovat si druhý chod, nalít čaj do hrnečku. Některým dětem to ještě tak dobře nejde, ale paní učitelky a paní asistentky vždy pomůžou. Odneseme si prázdné talíře, příbor, hrneček, uděláme osobní hygienu a jdeme si unaveni lehnout. Jakmile jsme všichni  v postýlkách, paní učitelka nebo paní asistentka nám přečte pohádku, aby se nám dobře usínalo.

Je 14.00 h. Vstáváme a chystáme se na odpolední aktivity, před kterýma se nejdříve nasvačíme. Svačinu si chystáme na talíř sami. Jakmile jsme dojedli, odneseme talíř, umyjeme si ruce a jdeme si společně hrát nebo dodělat strukturované úkoly, které jsme ráno nestihli. Za pěkného počasí chodíme na zahradu mateřské školy. Rodiče nás vyzvedávají od 14.30h do 16.00h, kdy se mateřská škola uzamyká.

Paní učitelky a paní asistentky se snaží nám pomáhat prostřednictvím dostatečného množství podnětů k rozvíjení vlastní osobnosti, vytváříme si společná pravidla chování s obrazovými symboly a postupně se jimi řídíme. Snažíme se porozumět ostatním dětem a nést důsledky svého chování.  Paní učitelky nás chtějí dovést co nejefektivnějším způsobem na konci předškolního vzdělávání k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů jsme získaly věku přiměřenou fyzickou i sociální samostatnost, sebevědomí a sebejistotu.

Podzim začal i na Lvíčatech. S dětmi jsme si ukázaly obrázky listů, řekli jsme si jaké barvy můžou mít listy na podzim. Děti si potom listy nabarvily a obtiskly na papír. Vyráběli jsme draky. Ukázali jsme si na obrázcích jaké počasí většinou na podzim bývá,...

Celé září probíhala adaptace. Děti se seznamovaly s denním režimem třídy, společně jsme tvořili pravidla a to i s názornou ukázkou. Děti se seznamovaly s prostředím školkové zahrady, vyzkoušely si horolezeckou stěnu, podívaly se do ostatních tříd. Hráli jsme seznamovací hry, prozkoumali jsme nové hudební...

Ve čtvrtek jsme měli moc milou návštěvu. Pejsek Eddie se svou paničkou Maruškou navštívil v dopoledních hodinách třídu Lvíčata. Po seznámení s Eddiem a Maruškou, proběhla ukázka různých druhů obojků, vodítek a náhubků. Děti si poté mohly vyzkoušet zapínání takového obojku přímo v praxi. Během...

Celý týden jsme oslavovali svátek dětí. S dětmi jsme si řekli, kdo všechno 1.června slaví svátek. Ukázali jsme si na obrázcích různé národnosti dětí a poté jejich stát, ve kterém žijí, jsme si ukázali na globusu. Práce s globusem, děti velmi bavila. Dětem se připravil...

A u dopravních prostředků jsme zůstali i minulý týden. Věnovali jsme se lodní dopravě. Ukázali jsme si obrázky parníku, rybářské lodi a sportovních lodí. Děti skládaly slovo loď z písmen, kreslily mořské vlny prstovými barvami, přes šablonu malovali suchými pastely, na geoboardu si zkusily poskládat...

Po celý týden děti vyráběly dárečky pro maminku: děti zdobily plátěnou tašku technikou batikování, vyráběly čokoládové pusinky, vybarvovaly srdíčko ze slaného těsta a zasadily mamince rýmovník. Děti si vyválely těsto, nazdobily a upekly pizzu. Tímto děkujeme všem z kuchyně za spolupráci, při výrobě těsta. Paní uklízečce...

V dubnu jsme předškolákům rozdali diplomy za plnění úkolů v distanční výuce a pustili jsme se do práce. Seznamovali jsme se s přírodou, pozorovali její probouzení po zimním spánku. Zasadili jsme si řeřichu a fazole a tvořili jsme zvířátka, květiny a pozorovali rozvíjení květin ve...

Zimní sporty jsme si náramně užili. Prvni jsme si museli vyhotovit rukavice, aby nám ruce nezmrzli.  Povídali a tvořili jsme brusle, lyžaře, zahráli jsme si hokej, vyzkoušeli snowboard a pro odvážné venku zimní brusle. Zima se neobejde bez teplého čaje, který jsme si uvařili s...

Masopust, co je vlastně masopust? S dětmi jsme si povídali o velikonočních svátcích, vysvětlili jsme si slovo masopust a vyprávěli jsme si o tradicích. Upekli jsme si koblížky, z malých voskovek vytvořili nové, vyhotovili pořádnou vesničku, masopustní koláče, plnili a špejlovali jitrnice. Zopakovali jsme si...