Třída Lvíčata

Třída Lvíčat je heterogenní  třída pro děti  se speciálními vzdělávacími potřebami a to od 3 do 7 let. Pracujeme dle zásad TEACCH programu (strukturalizace, vizualizace a individualizace výuky). Výuka probíhá za podpory Piktogramů (grafických znaků), které nás provází  celý den při každé činnosti dětí.

Pro školní rok 2021/2022 se o děti starají:

Veronika Mazelová - učitelka na třídě Lvíčata

Veronika Mazelová
učitelka na třídě Lvíčata

Ludmila Heiduczková - asistentka pedagoga na třídě Lvíčata

Ludmila Heiduczková
asistentka pedagoga na třídě Lvíčata

Klára Macurová

Klára Macurová
asistent pedagoga na třídě Lvíčata

DENNÍ REŽIM VE TŘÍDĚ

Při příchodu do třídy si dítko převezme paní učitelka nebo paní asistentka, která mu pomůže se rozloučit s maminkou, tatínkem nebo s jiným rodinným příslušníkem. Loučení se zbytečně neprotahuje.

Poté se dítko pozdraví s paní učitelkou a s paní asistentkou. Pozdrav si každé dítko vybírá samo, a to buď srdíčko = objetí, ruka = „placák,“ dá si ke své fotce smajlíka, podle nálady a značku pod daný obrázek, jestli jde po obědě, nebo po spaní.

Do 8:30 h děti plní strukturované úkoly u pracovního stolu s paní učitelkou, ostatní si vždy hrají v herně nebo ve třídě. Za každý splněný úkol si děti dávají smajlíka.

V 8:30 h nám začíná ranní kruh. Přivítáme se uvítací básničkou, řekneme si kdo je ve třídě.  Poté si každé dítě přiřadí svou značku k fotce. Také si řekneme jaký je den. Ranní kruh ukončíme básničkou nebo písničkou v piktogramech, dle daného tématu.  Po ranním kruhu máme cvičení. Nejdříve se zahřejeme, a to pohybovou aktivitou (rušná část). Poté si zacvičíme (průpravná část – většinou rozcvičky s různými pomůckami) a nakonec se vydýcháme a uvolníme celé tělo (relaxace).

V 9:00 h nám paní kuchařky přinesou svačinku (pitný režim máme k dispozici celý den), kterou si děti servírují samy na tácek. Po svačině si děti odnesou tácky a hrnečky samy a umyjí si ruce.

Po svačině odcházíme do herny, kde nás čeká tematický kruh. Ve kterém paní učitelka řekne podrobnosti o tématu, ukazuje demonstrační obrázky, přehrává zvukové nahrávky a nakonec se děti seznámí s činnostmi v centrech aktivit.

Děti si vybírají aktivitu, která je nejvíc zaujala, popřípadě jsou vedeny paní učitelkou, nebo paní asistentkou k dané aktivitě. Paní učitelky a paní asistentky dětem dopomáhají u těchto činností. Centra aktivit si poté děti uklízejí s pomocí paní učitelky a paní asistentky. Pokud nám to počasí umožňuje, jdeme na zahradu MŠ nebo na procházku, kde se seznamujeme s okolním prostředím, procvičujeme orientaci v okolí a učíme se bezpečnosti nejen silničního provozu. Pobyt venku také závisí na znečištěném ovzduší v daný den nebo na počasí. Pokud je venku nepříznivé počasí probíhá náhradní program ve třídě (různé opičí dráhy, společenské hry) nebo jdeme o patro výš, kde máme k dispozici horolezeckou stěnu.

Okolo 11.15 h se chystáme na oběd. Děti si umyjí ruce a prostírají si své místo u stolu.

V 11.30 h nám paní kuchařky donesou oběd. Děti si samy pod dohledem nebo s dopomocí dospělého nabírají polévku. Po polévce děti odnášejí talíře na servírovací stůl a na něm už je připravené hlavní jídlo, které si děti nabírají opět samy pod dohledem, nebo s dopomocí dospělého. Po obědě odnáší talíř, příbory a hrneček samy a jdou se umýt. Děti, které odcházejí po obědě, si sednou na lavičku a prohlížejí si knížky. Děti, které zůstávají odpočívat, si nachystají k postýlce židli na odložení věcí, poté se převlékají do pyžam. Jakmile jsou všechny děti v postýlkách připravené odpočívat, paní učitelka nebo paní asistentka začíná číst pohádku, aby se dětem dobře odpočívalo.

Od 14.00 h děti vstávají. Převlékají se z pyžam, které si pověsí na věšák a odnášejí si je na určené místo. Peřiny si děti poskládají a s polštářem odnášejí do zadního prostoru, tomu určeném. Poté se děti nasvačí a do příchodu rodičů probíhají odpolední aktivity. Za pěkného počasí chodíme na zahradu mateřské školy. Rodiče mohou děti vyzvedávat od 14.30h do 16.00h, kdy se mateřská škola uzamyká.

Paní učitelky a paní asistentky během celého dne děti podporují a motivují. Děti učíme samostatnosti, jak u činností, tak v sebeobsluze.

12. 5. 2022 - Tak tenhle výlet byla opravdu zkouška pro děti a jejich trpělivost. Spoj, který měl na sebe navazovat, měl zpoždění a místo jedné minuty mezi přestupem, se stala čtvrthodinka, ale děti to zvládly s přehledem(děti už ví, že trpělivost se někdy vyplácí)....

5. 5. 2022 - První dopolední výlet ze série čtvrtečních minivýletů. Komenského sady – procházka od školky do parku, svačinka v přírodě, kreslení křídami, skákání panáka, hry s míčem, procházka na Masarykovo náměstí, pak směr Husův sad – odtud jsme se projeli trolejbusem na náměstí v...

Velikonoce jsou v plném proudu a my jsme toho stihli už tolik, že raději přidávám první várku velikonočních fotek už teď… :-) děti se seznámily s tradicí Velikonoce a postupně si povídáme a přibližujeme si zase o trochu víc zvyky spojené s touto tradicí. S...

Dnes jsme si užívali sluníčka na zahradě plnými doušky. Ale pozor, na zahradě se stavělo, hledalo a pozorovalo. Nejprve nás ale navštívila, ve třídě, třída Slůňata, kdy jsme si povídali o hmyzu, který se probouzí na jaře. Řekli jsme si, kde ho můžeme zahlédnout, kde...

Se třídou Lvíčat jsme se vydali po stopách pravěkých lidí a dinosaurů. Ukázali jsme si na obrázcích, jak takový pračlověk vypadal, jaké nosil oblečení, co v té době jedl. Postavili jsme si jeskyni, kterou v té době obývali pravěcí lidé. Ukázali jsme si na obrázcích,...

Další tradice zavítala do třídy. A tou tradicí byl Masopust. Byl to týden plný radosti, smíchu a zábavy, ale taky jsme se toho spoustu dozvěděli. Zkusili jsme si masopustní průvod ve vyrobených maskách, ukázali jsme si, jaké masky můžeme v takovém průvodu zahlédnout. Vyrobili jsme si...

Antarktida, Arktida- země sněhu, eskymáků a polárních zvířat. Tento týden jsme se s dětmi vydali na jižní pól - Antarktidu a severní pól - Arktidu. Děti se seznámily s kontinentem = ukázali jsme si jaké je tam počasí, jak vypadá Antarktida na mapě a jaká...