Třída Lvíčata

Třída Lvíčat je heterogenní  třída pro děti  se speciálními vzdělávacími potřebami a to od 3 do 7 let. Pracujeme dle zásad TEACCH programu (strukturalizace, vizualizace a individualizace výuky). Výuka probíhá za podpory Piktogramů (grafických znaků), které nás provází  celý den při každé činnosti dětí.

Pro školní rok 2020/2021 se o děti starají:

Alice Bauerová - učitelka na třídě Lvíčata

Alice Bauerová
speciální pedagog na třídě Lvíčata

Veronika Mazelová - učitelka na třídě Lvíčata

Veronika Mazelová
učitelka na třídě Lvíčata

Ludmila Heiduczková - asistentka pedagoga na třídě Lvíčata

Ludmila Heiduczková
asistentka pedagoga na třídě Lvíčata

Iveta Jarochová - asistentka pedagoga na třídě Lvíčata

Iveta Jarochová
asistentka pedagoga na třídě Lvíčata

„Proto budiž zlatým pravidlem, aby všechno bylo předváděno všem smyslům, kolika možno, totiž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu… a může-li být něco vnímáno více smysly, budiž předváděno více smyslům.“ (J. A. Komenský)

 

Můj den

Při příchodu do třídy mne vítá paní učitelka nebo paní asistentka, která mi pomůže rozloučit se s maminkou, tatínkem, babičkou, dědečkem  nebo jiným rodinným příslušníkem a společně si dám ke své fotce náladu, jakou právě mám.  Do 8:30h, než přijdou všechny děti do třídy, pracuji s paní učitelkou na strukturovaných úkolech, které prolínám hrou v herně nebo u stolečku.

V 8:30 h se všichni sejdeme  v ranním kruhu, kde se přivítáme uvítací básničkou, řekneme si kdo je ve třídě a jak se jmenuje,  přiřadíme si značku a povíme si jaký je den. Ranní kruh ukončíme básničkou nebo písničkou v piktogramech, dle daného tématu.  Abychom dlouho neseděli, tak si zacvičíme. Nejdříve si musíme rozehřát  svaly a to pohybovou aktivitou. Potom si zacvičíme a nakonec se vydýcháme a uvolníme celé tělo.

V 9:00 h nám paní kuchařky přinesou svačinku (pití máme k dispozici celý den), kterou si servírujeme na talíř sami. Prázdné talíře a hrnečky si odneseme, umyjeme si ruce a sedáme si do komunikačního kruhu. Tam nám paní učitelka řekne podrobnosti o  tématu, seznámí nás s činnostmi v centrech aktivit a celým průběhem daného dne. Všemu rozumíme a jdeme pracovat. Vybereme si aktivitu, která nás nejvíce zaujala. Snažíme se o to, abychom všechny centra měli splněné. Při práci se nás paní učitelka ptá, jestli se nám to povedlo, zda se nám to líbí a za každou snahu nás chválí. Své pracovní místo si s pomocí paní učitelky a paní asistentky uklidíme a jdeme se protáhnout ven.

Snažíme se chodit ven každý den a to buď na zahradu mateřské školy nebo na procházky, kde se seznamujeme s okolním prostředím,  pozorujeme změny, procvičujeme orientaci v okolním prostředí mateřské školy a učíme se bezpečnosti silničního provozu. Pobyt venku také závisi na znečištěném ovzduší v daný den.

Je 11.15 h a my už se těšíme na oběd, který nám paní kuchařky uvařily. Rychle se převlečeme, umyjeme ruce a prostřeme si své místo u stolu. Snažíme si vše nachystat sami, jak prostřít stůl, nabrat polévku naběračkou, naservírovat si druhý chod, nalít čaj do hrnečku. Některým dětem to ještě tak dobře nejde, ale paní učitelky a paní asistentky vždy pomůžou. Odneseme si prázdné talíře, příbor, hrneček, uděláme osobní hygienu a jdeme si unaveni lehnout. Jakmile jsme všichni  v postýlkách, paní učitelka nebo paní asistentka nám přečte pohádku, aby se nám dobře usínalo.

Je 14.00 h. Vstáváme a chystáme se na odpolední aktivity, před kterýma se nejdříve nasvačíme. Svačinu si chystáme na talíř sami. Jakmile jsme dojedli, odneseme talíř, umyjeme si ruce a jdeme si společně hrát nebo dodělat strukturované úkoly, které jsme ráno nestihli. Za pěkného počasí chodíme na zahradu mateřské školy. Rodiče nás vyzvedávají od 14.30h do 16.00h, kdy se mateřská škola uzamyká.

Paní učitelky a paní asistentky se snaží nám pomáhat prostřednictvím dostatečného množství podnětů k rozvíjení vlastní osobnosti, vytváříme si společná pravidla chování s obrazovými symboly a postupně se jimi řídíme. Snažíme se porozumět ostatním dětem a nést důsledky svého chování.  Paní učitelky nás chtějí dovést co nejefektivnějším způsobem na konci předškolního vzdělávání k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů jsme získaly věku přiměřenou fyzickou i sociální samostatnost, sebevědomí a sebejistotu.

Sledujte aktuality z naší třídy Lvíčat.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu...