Třída Lvíčata

Třída Lvíčat je heterogenní  třída pro děti  se speciálními vzdělávacími potřebami a to od 3 do 7 let. Pracujeme dle zásad TEACCH programu (strukturalizace, vizualizace a individualizace výuky). Výuka probíhá za podpory Piktogramů (grafických znaků), které nás provází  celý den při každé činnosti dětí.

Pro školní rok 2022/2023 se o děti starají:

Veronika Mazelová - učitelka na třídě Lvíčata

Veronika Mazelová
učitelka na třídě Lvíčata

Liduška

Ludmila Heiduczková
učitelka na třídě Lvíčata

Anna Ležoňová
asistent pedagoga na třídě Lvíčata

DENNÍ REŽIM VE TŘÍDĚ

Při příchodu do třídy si dítko převezme paní učitelka nebo paní asistentka, která mu pomůže se rozloučit s maminkou, tatínkem nebo s jiným rodinným příslušníkem. Loučení se zbytečně neprotahuje.

Poté se dítko pozdraví s paní učitelkou a s paní asistentkou. Pozdrav si každé dítko vybírá samo, a to buď srdíčko = objetí, ruka = „placák,“ dá si ke své fotce smajlíka, podle nálady a značku pod daný obrázek, jestli jde po obědě, nebo po spaní.

Do 8:30 h děti plní strukturované úkoly u pracovního stolu s paní učitelkou, ostatní si vždy hrají v herně nebo ve třídě. Za každý splněný úkol si děti dávají smajlíka.

V 8:30 h nám začíná ranní kruh. Přivítáme se uvítací básničkou, řekneme si kdo je ve třídě.  Poté si každé dítě přiřadí svou značku k fotce. Také si řekneme jaký je den. Ranní kruh ukončíme básničkou nebo písničkou v piktogramech, dle daného tématu.  Po ranním kruhu máme cvičení. Nejdříve se zahřejeme, a to pohybovou aktivitou (rušná část). Poté si zacvičíme (průpravná část – většinou rozcvičky s různými pomůckami) a nakonec se vydýcháme a uvolníme celé tělo (relaxace).

V 9:00 h nám paní kuchařky přinesou svačinku (pitný režim máme k dispozici celý den), kterou si děti servírují samy na tácek. Po svačině si děti odnesou tácky a hrnečky samy a umyjí si ruce.

Po svačině odcházíme do herny, kde nás čeká tematický kruh. Ve kterém paní učitelka řekne podrobnosti o tématu, ukazuje demonstrační obrázky, přehrává zvukové nahrávky a nakonec se děti seznámí s činnostmi v centrech aktivit.

Děti si vybírají aktivitu, která je nejvíc zaujala, popřípadě jsou vedeny paní učitelkou, nebo paní asistentkou k dané aktivitě. Paní učitelky a paní asistentky dětem dopomáhají u těchto činností. Centra aktivit si poté děti uklízejí s pomocí paní učitelky a paní asistentky. Pokud nám to počasí umožňuje, jdeme na zahradu MŠ nebo na procházku, kde se seznamujeme s okolním prostředím, procvičujeme orientaci v okolí a učíme se bezpečnosti nejen silničního provozu. Pobyt venku také závisí na znečištěném ovzduší v daný den nebo na počasí. Pokud je venku nepříznivé počasí probíhá náhradní program ve třídě (různé opičí dráhy, společenské hry) nebo jdeme o patro výš, kde máme k dispozici horolezeckou stěnu.

Okolo 11.15 h se chystáme na oběd. Děti si umyjí ruce a prostírají si své místo u stolu.

V 11.30 h nám paní kuchařky donesou oběd. Děti si samy pod dohledem nebo s dopomocí dospělého nabírají polévku. Po polévce děti odnášejí talíře na servírovací stůl a na něm už je připravené hlavní jídlo, které si děti nabírají opět samy pod dohledem, nebo s dopomocí dospělého. Po obědě odnáší talíř, příbory a hrneček samy a jdou se umýt. Děti, které odcházejí po obědě, si sednou na lavičku a prohlížejí si knížky. Děti, které zůstávají odpočívat, si nachystají k postýlce židli na odložení věcí, poté se převlékají do pyžam. Jakmile jsou všechny děti v postýlkách připravené odpočívat, paní učitelka nebo paní asistentka začíná číst pohádku, aby se dětem dobře odpočívalo.

Od 14.00 h děti vstávají. Převlékají se z pyžam, které si pověsí na věšák a odnášejí si je na určené místo. Peřiny si děti poskládají a s polštářem odnášejí do zadního prostoru, tomu určeném. Poté se děti nasvačí a do příchodu rodičů probíhají odpolední aktivity. Za pěkného počasí chodíme na zahradu mateřské školy. Rodiče mohou děti vyzvedávat od 14.30h do 16.00h, kdy se mateřská škola uzamyká.

Paní učitelky a paní asistentky během celého dne děti podporují a motivují. Děti učíme samostatnosti, jak u činností, tak v sebeobsluze.

Dnes Lvíčata navštívila knihovnu Paní knihovnice si pro děti přichystala besedu na téma „Nebojím se tmy“. Přečetla příběh a ukázala obrázky v knize. Poté si děti prohlíželi obrázkové knihy, které je zaujaly. Vymalovaly si duchy podle své fantazie a nalepily společně s paní knihovnicí...

Tento týden (2. - 6. 1. 2023) jsme se věnovali tématu Znaky zimy. Děti se naučily básničku pomocí piktogramů a skládaly podle básničky sněhuláka z papíru. Také si děti vytvořily sněhuláka z plastelíny - procvičování jemné motoriky není nikdy dost :-). Využívali jsme po celý...

Celý týden jsme se věnovali tématu Tři králové. Vyrobili jsme si postavy Tří králů, jejich koruny, kometu a také nemohlo chybět město Betlém. Zacvičili jsme si jako králové, naše královská disciplína byla slalom a udržení koruny na hlavě - to není jednoduchá disciplína, ale děti...

Vánoce, Vánoce, přicházejí… téma Vánoční čas jsme si moc neužili, protože všechny děti byly nemocné a třída byla prázdná, bez dětí. Stihli jsme akorát tak nazdobit stromeček ve třídě. Poslední týden před vánočními prázdninami dorazil do školky akorát Tobík. Ten si dárečky od školkového Ježíška...

Celý týden od 28. 11. – 2. 12. 2022 jsme děti připravovali na příchod Mikuláše, Čerta a Anděla. Děti dodělávaly Mikuláši vousy, vyrobily si andílka i čerta. Ukázali jsme si postavy na demonstračních obrázcích a děti se naučily básničku o Mikuláši podle obrázkových piktogramů. Děti...

Dva týdny (od 14. - 25. 11. 2022) jsme měli téma Já a můj domov. Rodiče dětí přinesli fotky, které jsme si potom s dětmi ukázali. Řekli jsme si role v rodině. Jaké domácí práce dělá maminka, jaké venkovní práce dělá tatínek. Děti tvořily obrázek...

21. 11. 2022 jsme navštívili knihovnumusím říct, že to vážně bylo super. Ačkoliv se nejprve zdálo, že knížky a celkově začátek programu děti neoslovil, ale potom.. jak paní knihovnice poznávala děti, přizpůsobila program, podle možností a zájmů dětí… ….. děti zaujal příběh myšáka, lišky a sovy...

Týden od 31.10. - 4.11.2022 V tomto týdnu jsme se věnovali zvířátkům, která žijí v lese. Ukázali jsme si je na demonstračních obrázcích, popisovali jsme jak vypadají, čím se živí, jaké mají domečky v lese. Děti trhaly, lepily papír na šablonu ořechu, tupovaly šablonu stromu, skládaly...

Týden od 17. - 21. 10. 2022 Tento týden jsme začali téma Plody podzimu – kaštany, žaludy. Ale nešlo jen o žaludy a kaštany jako takové, ale s tím i spojené – na jakém stromě rostou, jak vypadají listy jednotlivých stromů, jakou mají barvu, tvar. Smyslové...