Třída Lvíčata

Třída Lvíčat je heterogenní  třída pro děti  se speciálními vzdělávacími potřebami a to od 3 do 7 let. Pracujeme dle zásad TEACCH programu (strukturalizace, vizualizace a individualizace výuky). Výuka probíhá za podpory Piktogramů (z reálných fotek), které děti provází celý den při každé činnosti.

Pro školní rok 2023/2024 se o děti starají:

Veronika Mazelová - učitelka na třídě Lvíčata

Veronika Mazelová
učitelka na třídě Lvíčata

Liduška

Ludmila Heiduczková
učitelka na třídě Lvíčata

Lenka1

Lenka Polachová
asistent pedagoga na třídě Lvíčata

DENNÍ REŽIM VE TŘÍDĚ

 Naše třída se otvírá v 7.30 h.

Při příchodu do třídy si dítko převezme paní učitelka nebo paní asistentka, která mu pomůže se rozloučit s maminkou, tatínkem nebo s jiným rodinným příslušníkem. Loučení se zbytečně neprotahuje.

Poté se dítko pozdraví s paní učitelkou a s paní asistentkou, obrázek ruka = „placák.“ Poté si dá svou značku pod daný obrázek, jestli jde po obědě, nebo po spaní.

Do 8.30 h děti plní strukturované úkoly u pracovního stolu s paní učitelkou, ostatní děti si vždy hrají v herně nebo ve třídě, kde na ně dohlíží paní asistentka. Za každý splněný úkol si děti dávají smajlíka.

 V 8.30 h nám začíná ranní kruh.

Přivítání vybírá paní učitelka nebo některé z dětí. Na výběr je ze 4 kartiček: přivítání úsměvem, tanečkem, podáním ruky nebo palcem nahoru. Podle fotek si ukážeme a řekneme, kdo je a není přítomný ve třídě.  Poté si každé dítě přiřadí svou značku k fotce. Také si řekneme jaký je den a vyjmenujeme si všechny dny v týdnu podle piktogramů. Ranní kruh ukončíme básničkou s pohybem na roční období.

 V 8.45 h začíná pohybová chvilka. Nejdříve se zahřejeme, a to pohybovou aktivitou (rušná část). Poté si zacvičíme (průpravná část – většinou rozcvičky s různými pomůckami) a nakonec se vydýcháme a uvolníme celé tělo (relaxace). Po pohybové chvilce si jdeme všichni umýt ruce.

V 9.00 h nám paní kuchařky přinesou svačinku (pitný režim máme k dispozici celý den), kterou si děti servírují samy na tácek. Po svačině si děti odnesou tácky a hrnečky samy a umyjí si ruce.

Po svačině odcházíme do herny, kde probíhá tematický kruh. Sedneme si společně na podsedáky do kruhu a paní učitelka řekne podrobnosti o tématu, ukazuje demonstrační obrázky, ukazuje názorné ukázky nebo přehrává zvukové nahrávky. Poté si říkáme společně tematickou básničku z piktogramů nebo písničku, kterou doprovázíme rytmizací na bubínek nebo ozvučná dřívka.

Po tematickém kruhu se přesouváme do třídy ke stolečkům, kde začíná řízená činnost, zaměřená na tematické aktivity a individuální činnosti podle potřeb každého dítěte.

Děti jsou vedeny paní učitelkou, nebo paní asistentkou u dané aktivity. Paní učitelky a paní asistentka dětem dopomáhají u těchto činností. Veškeré pomůcky si poté děti uklízejí s pomocí paní učitelky a paní asistentky.

Pokud nám to počasí umožňuje, jdeme na zahradu MŠ nebo na procházku, kde se seznamujeme s okolním prostředím, procvičujeme orientaci v okolí a učíme se bezpečnosti nejen silničního provozu. Pobyt venku také závisí na znečištěném ovzduší v daný den nebo na počasí. Pokud je venku nepříznivé počasí probíhá náhradní program ve třídě (různé překážkové a smyslové dráhy, společenské hry, hry s padákem) nebo jdeme o patro výš, kde máme k dispozici horolezeckou stěnu.

Od října do dubna máme každý čtvrtek od 9:00 do 9:30 saunu, která je k dispozici v budově mateřské školy. Pokud mají rodiče zájem, je pro děti k dispozici inhalování.

Po sauně probíhají relaxační aktivity.

Okolo 11.15 h se chystáme na oběd.

Děti si umyjí ruce a prostírají si své místo u stolu. Nejprve si vezmou prostírání, kde je pomocí obrázků znázorněné nádobí a příbor a odnesou si ho ke stolečku na své místo. Poté si nachystají hluboký talíř, příbor a hrneček s pitím.

V 11.25 h nám paní kuchařky donesou oběd.

Děti si samy pod dohledem nebo s dopomocí dospělého nabírají polévku. Po polévce děti odnášejí talíře na servírovací stůl a na něm už je připravené hlavní jídlo, které si děti nabírají opět samy pod dohledem, nebo s dopomocí dospělého. Po obědě odnáší talíř, příbory a hrneček samy a jdou se umýt. Děti, které odcházejí po obědě, si sednou podle potřeby na lavičku, žíněnku nebo do křesílka a prohlížejí si knížky. Děti, které zůstávají odpočívat, si nachystají k postýlce židli na odložení věcí, poté se převlékají do pyžam. Jakmile jsou všechny děti v postýlkách připravené odpočívat, paní učitelka nebo paní asistentka začíná číst pohádku, aby se dětem dobře odpočívalo a dětem, které jdou po obědě, se zkrátila doba čekání na rodiče.

Vyzvedávání po obědě je od 12:15 do 13:00.

Od 14.00 h děti vstávají.

Převlékají se z pyžam, které si pověsí na věšák a odnášejí si je na určené místo. Peřiny si děti poskládají a s polštářem odnášejí do zadního prostoru, tomu určeném. Poté se děti nasvačí a do příchodu rodičů probíhají odpolední aktivity. Za pěkného počasí chodíme na zahradu mateřské školy.

Od 14:15 – odpolední svačina.

Rodiče mohou děti vyzvedávat od 14.30 do 15.00.

Paní učitelky a paní asistentka během celého dne děti podporují a motivují. Děti učíme samostatnosti, jak u činností, tak v sebeobsluze.

Virtuální prohlídka třídy Lvíčata:

Ve středu se uskutečnil Karneval i na třídě Lvíčata. Při vymýšlení masek pro děti, jsme dali rodičům volnou ruku a uvítali jsme každou masku, a že ty masky byly různorodé. :-) Dětem jsme vyzdobily hernu v karnevalovém stylu. Nechyběly balonky, bublifuk, hudba, tanec, zábava, menší...

Fotky z týdne, kdy proběhla dopoledne Zimní olympiáda ve školce. S dětmi jsme společně vyrobili vlajku České republiky. Suché pastely barvily nejen papír, ale i ruce a to byla zábava… :-) Pan ajťák nám zprovoznil tužku na interaktivní tabuli, tak jsme ji hned vyzkoušeli. Děti...

Uplynulý týden jsme si užili Téma : Zimní oblečení. Třídili jsme a věšeli oblečení na sušák. Ačkoli se může zdát, že je to práce jenom maminek, kluci potvrdili, že tomu tak není. S velkým úsilím se zapojili do věšení oblečení Nacvičili jsme si zapínání...

Dnes Lvíčata navštívila knihovnu Paní knihovnice si pro děti přichystala besedu na téma „Nebojím se tmy“. Přečetla příběh a ukázala obrázky v knize. Poté si děti prohlíželi obrázkové knihy, které je zaujaly. Vymalovaly si duchy podle své fantazie a nalepily společně s paní knihovnicí...

Tento týden (2. - 6. 1. 2023) jsme se věnovali tématu Znaky zimy. Děti se naučily básničku pomocí piktogramů a skládaly podle básničky sněhuláka z papíru. Také si děti vytvořily sněhuláka z plastelíny - procvičování jemné motoriky není nikdy dost :-). Využívali jsme po celý...

Celý týden jsme se věnovali tématu Tři králové. Vyrobili jsme si postavy Tří králů, jejich koruny, kometu a také nemohlo chybět město Betlém. Zacvičili jsme si jako králové, naše královská disciplína byla slalom a udržení koruny na hlavě - to není jednoduchá disciplína, ale děti...

Vánoce, Vánoce, přicházejí… téma Vánoční čas jsme si moc neužili, protože všechny děti byly nemocné a třída byla prázdná, bez dětí. Stihli jsme akorát tak nazdobit stromeček ve třídě. Poslední týden před vánočními prázdninami dorazil do školky akorát Tobík. Ten si dárečky od školkového Ježíška...

Celý týden od 28. 11. – 2. 12. 2022 jsme děti připravovali na příchod Mikuláše, Čerta a Anděla. Děti dodělávaly Mikuláši vousy, vyrobily si andílka i čerta. Ukázali jsme si postavy na demonstračních obrázcích a děti se naučily básničku o Mikuláši podle obrázkových piktogramů. Děti...

Dva týdny (od 14. - 25. 11. 2022) jsme měli téma Já a můj domov. Rodiče dětí přinesli fotky, které jsme si potom s dětmi ukázali. Řekli jsme si role v rodině. Jaké domácí práce dělá maminka, jaké venkovní práce dělá tatínek. Děti tvořily obrázek...

21. 11. 2022 jsme navštívili knihovnumusím říct, že to vážně bylo super. Ačkoliv se nejprve zdálo, že knížky a celkově začátek programu děti neoslovil, ale potom.. jak paní knihovnice poznávala děti, přizpůsobila program, podle možností a zájmů dětí… ….. děti zaujal příběh myšáka, lišky a sovy...