Třída Lvíčata

Třída Lvíčat je heterogenní  třída pro děti  se speciálními vzdělávacími potřebami a to od 3 do 7 let. Pracujeme dle zásad TEACCH programu (strukturalizace, vizualizace a individualizace výuky). Výuka probíhá za podpory Piktogramů (z reálných fotek), které děti provází celý den při každé činnosti.

Pro školní rok 2022/2023 se o děti starají:

Veronika Mazelová - učitelka na třídě Lvíčata

Veronika Mazelová
učitelka na třídě Lvíčata

Liduška

Ludmila Heiduczková
učitelka na třídě Lvíčata

Markéta

Markéta Chudobová
asistent pedagoga na třídě Lvíčata

DENNÍ REŽIM VE TŘÍDĚ

 Naše třída se otvírá v 7.30 h.

Při příchodu do třídy si dítko převezme paní učitelka nebo paní asistentka, která mu pomůže se rozloučit s maminkou, tatínkem nebo s jiným rodinným příslušníkem. Loučení se zbytečně neprotahuje.

Poté se dítko pozdraví s paní učitelkou a s paní asistentkou. Pozdrav si každé dítko vybírá samo, a to buď srdíčko = objetí, ruka = „placák.“ Poté si dá svou značku pod daný obrázek, jestli jde po obědě, nebo po spaní.

Do 8.45 h děti plní strukturované úkoly u pracovního stolu s paní učitelkou, ostatní děti si vždy hrají v herně nebo ve třídě, kde na ně dohlíží paní asistentka. Za každý splněný úkol si děti dávají smajlíka.

V 8.45 h nám začíná ranní kruh.

Přivítání vybírá paní učitelka nebo některé z dětí. Na výběr je ze 4 kartiček: přivítání úsměvem, tanečkem, podáním ruky nebo palcem nahoru. Podle fotek si ukážeme a řekneme, kdo je a není přítomný ve třídě.  Poté si každé dítě přiřadí svou značku k fotce. Také si řekneme jaký je den a vyjmenujeme si všechny dny v týdnu podle piktogramů. Ranní kruh ukončíme básničkou s pohybem na roční období. Po ranním kruhu si jdeme všichni umýt ruce.

V 9.00 h nám paní kuchařky přinesou svačinku (pitný režim máme k dispozici celý den), kterou si děti servírují samy na tácek. Po svačině si děti odnesou tácky a hrnečky samy a umyjí si ruce.

Po svačině odcházíme do herny, kde probíhá tematický kruh. Sedneme si společně na podsedáky do kruhu a paní učitelka řekne podrobnosti o tématu, ukazuje demonstrační obrázky, ukazuje názorné ukázky nebo přehrává zvukové nahrávky. Poté si říkáme společně tematickou básničku z piktogramů nebo písničku, kterou doprovázíme rytmizací na bubínek nebo ozvučná dřívka.

V 9.25 h začíná řízená činnost, zaměřená na tematické aktivity a individuální činnosti podle potřeb každého dítěte.

Děti jsou vedeny paní učitelkou, nebo paní asistentkou u dané aktivity. Paní učitelky a paní asistentka dětem dopomáhají u těchto činností. Veškeré pomůcky si poté děti uklízejí s pomocí paní učitelky a paní asistentky.

V 10.00 h začíná cvičení. Nejdříve se zahřejeme, a to pohybovou aktivitou (rušná část). Poté si zacvičíme (průpravná část – většinou rozcvičky s různými pomůckami) a nakonec se vydýcháme a uvolníme celé tělo (relaxace).

Pokud nám to počasí umožňuje, jdeme na zahradu MŠ nebo na procházku, kde se seznamujeme s okolním prostředím, procvičujeme orientaci v okolí a učíme se bezpečnosti nejen silničního provozu. Pobyt venku také závisí na znečištěném ovzduší v daný den nebo na počasí. Pokud je venku nepříznivé počasí probíhá náhradní program ve třídě (různé překážkové a smyslové dráhy, společenské hry, hry s padákem) nebo jdeme o patro výš, kde máme k dispozici horolezeckou stěnu.

Od října do dubna máme každý čtvrtek od 9:00 do 9:30 saunu, která je k dispozici v budově mateřské školy. Pokud mají rodiče zájem, je pro děti k dispozici inhalování.

Po sauně probíhají relaxační aktivity.

Okolo 11.15 h se chystáme na oběd.

Děti si umyjí ruce a prostírají si své místo u stolu. Nejprve si vezmou prostírání, kde je pomocí obrázků znázorněné nádobí a příbor.

V 11.30 h nám paní kuchařky donesou oběd.

Děti si samy pod dohledem nebo s dopomocí dospělého nabírají polévku. Po polévce děti odnášejí talíře na servírovací stůl a na něm už je připravené hlavní jídlo, které si děti nabírají opět samy pod dohledem, nebo s dopomocí dospělého. Po obědě odnáší talíř, příbory a hrneček samy a jdou se umýt. Děti, které odcházejí po obědě, si sednou podle potřeby na lavičku, žíněnku nebo do křesílka a prohlížejí si knížky. Děti, které zůstávají odpočívat, si nachystají k postýlce židli na odložení věcí, poté se převlékají do pyžam. Jakmile jsou všechny děti v postýlkách připravené odpočívat, paní učitelka nebo paní asistentka začíná číst pohádku, aby se dětem dobře odpočívalo a dětem, které jdou po obědě, se zkrátila doba čekání na rodiče. Vyzvedávání po obědě je od 12:15 do 13:00.

Od 14.00 h děti vstávají.

Převlékají se z pyžam, které si pověsí na věšák a odnášejí si je na určené místo. Peřiny si děti poskládají a s polštářem odnášejí do zadního prostoru, tomu určeném. Poté se děti nasvačí a do příchodu rodičů probíhají odpolední aktivity. Za pěkného počasí chodíme na zahradu mateřské školy.

Rodiče mohou děti vyzvedávat od 14.30 do 15.00.

Paní učitelky a paní asistentka během celého dne děti podporují a motivují. Děti učíme samostatnosti, jak u činností, tak v sebeobsluze.

5. 5. 2022 - První dopolední výlet ze série čtvrtečních minivýletů. Komenského sady – procházka od školky do parku, svačinka v přírodě, kreslení křídami, skákání panáka, hry s míčem, procházka na Masarykovo náměstí, pak směr Husův sad – odtud jsme se projeli trolejbusem na náměstí v...

Velikonoce jsou v plném proudu a my jsme toho stihli už tolik, že raději přidávám první várku velikonočních fotek už teď… :-) děti se seznámily s tradicí Velikonoce a postupně si povídáme a přibližujeme si zase o trochu víc zvyky spojené s touto tradicí. S...

Dnes jsme si užívali sluníčka na zahradě plnými doušky. Ale pozor, na zahradě se stavělo, hledalo a pozorovalo. Nejprve nás ale navštívila, ve třídě, třída Slůňata, kdy jsme si povídali o hmyzu, který se probouzí na jaře. Řekli jsme si, kde ho můžeme zahlédnout, kde...

Se třídou Lvíčat jsme se vydali po stopách pravěkých lidí a dinosaurů. Ukázali jsme si na obrázcích, jak takový pračlověk vypadal, jaké nosil oblečení, co v té době jedl. Postavili jsme si jeskyni, kterou v té době obývali pravěcí lidé. Ukázali jsme si na obrázcích,...

Další tradice zavítala do třídy. A tou tradicí byl Masopust. Byl to týden plný radosti, smíchu a zábavy, ale taky jsme se toho spoustu dozvěděli. Zkusili jsme si masopustní průvod ve vyrobených maskách, ukázali jsme si, jaké masky můžeme v takovém průvodu zahlédnout. Vyrobili jsme si...

Antarktida, Arktida- země sněhu, eskymáků a polárních zvířat. Tento týden jsme se s dětmi vydali na jižní pól - Antarktidu a severní pól - Arktidu. Děti se seznámily s kontinentem = ukázali jsme si jaké je tam počasí, jak vypadá Antarktida na mapě a jaká...

K zimě patří pořádné teplé oblečení – oblékání, svlékání, zapínaní, zavazování…. Na nácvik toho všeho dětem pomohly praktické pomůcky a papírová Ela, kterou děti oblékaly do zimního počasí. Děti třídily oblečení, věšely oblečení – protože když přijdeme z venku je oblečení mokré od sněhu....