Veronika Mazelová

Pedagogická praxe:

 • 1. 10. – 31. 10. 2020 –  Asistent pedagoga ve třídě pro děti s poruchami autistického spektra, Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
 • 1. 11. 2020 dosud – Učitelka MŠ Špálova

Pedagogické vzdělání:

 • Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá, příspěvková organizace
 • Obor: Výchovná a humanitární činnost – sociálně administrativní činnost
 • Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., SCHOLASERVIS Ostrava
 • od 1. 9. 2021 studium speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě
 • Kvalifikační studium ředitelů škol a školských zařízení – ukončeno závěrečnou zkouškou

Prohlubující profesní kurzy:

 • Metoda dobrého startu
 • Logopedický preventista
 • Seminář – Základní desatero doporučení a strategií pro práci s dětmi s poruchami autistického spektra
 • Seminář – Pohybové aktivity jako součást ranního cvičení v mateřské škole
 • Oblastní workshop PV – Portfolio dítěte prakticky a smysluplně
 • Seminář – Pohyb organizované skupiny dětí
 • Seminář – Zvládání chování náročného na péči u dětí s PAS
 • Seminář – Agresivní chování u dětí
 • Seminář – Dítě s mentálním postižením a jeho podpora při vzdělávání
 • Seminář – Dítě v ,,šedé zóně“ aneb Je to PAS?
 • Seminář – Aspergerův syndrom
 • Akreditovaný kurz – Program Portage – přehledná struktura, propracované postupy a dokumentace, která mapuje pokroky dítěte
 • Seminář – Dítě s autismem v MŠ – prakticky
 • Kurz Muzikoterapie a aktivizace klienta
 • Kurz Jak pracovat s ,,úzkostným“ dítětem
 • Konference Konvička: Zpět ke kořenům
 • Konference: Ekovýchova spravedlivě pro všechny