Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Na základě usnesení č. 1469/RMOb2226/32/24, 32. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 08. 04. 2024 byla stanovena výše měsíční úplaty za poskytování předškolního vzdělávání v mateřských školách obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro školní rok 2024/2025 ve výši 1 000,-Kč/ měsíčně.

Vypis_usneseni_RMOb_ze_dne_08.04.2024

Nová výše úplaty je platná od 01. 09. 2024