Author: Jarmila Karnovská

I v rodičovském klubíku jsme využívali krásného období počínajícího jara a svátků velikonočních k zajímavým aktivitám a činnostem. Využili jsme také období před zápisy do mateřských škol k podání informací zákonným zástupcům k průběhu zápisu - jakou budou potřebovat dokumentaci, potvrzení a podobně .    ...

Vážení zákonní zástupci, naše mateřská škola bude v průběhu prázdnin 2022 (červenec – srpen) v provozu od   18. 7. - 29. 7. 2022 Provoz mateřských škol v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je rozložen tak, aby bylo možno po zbývající dny prázdnin (mimo 25. – 31. 8. 2022) umístit...

PLAVECKÝ VÝCVIK Bazén Mexiko, Hladnovská 259/128, Ostrava - Muglinov, 71200 4. 4. – 13. 6. 2022   Podařilo se mi zajistit plavecký výcvik pro vaše děti na bazénu Mexiko – Muglinov, cena, včetně autobusu, který bude děti vyzvedávat i vysazovat přímo u školky                                  1900,- Kč za 10 lekcí.     Omlouvám...

Odpolední program pro děti a jejich rodiče s názvem Probouzení broučků se konal na zahradě školy. Akce symbolizující příchod jara byla připravena tak, aby si každý užil nejen program, ale také příjemnou atmosféru, den s kamarády a rodinou. Při příchodu účastníky vítala tématická hudba, například známý...

Dne 14.2. 2022 proběhla schůzka EKOTÝMU s rodiči Téma: Jídlo Proběhlo: Seznámení s programem a se 7 KROKY k úspěchu Rozdělení rolí Dohodnuto, jakým způsobem bude probíhat analýza Zápis ze schůzky naleznete ZDE.   Plán pro příští schůzku Příprava návrhu k sestavení EKOKODEXU Vyhodnotit výsledky analýzy Vyvodit plán činností   Termín příští...

Organizace školního roku 2021 - 2022 organizace_skolniho_roku_2021_2022 Desatero pro rodiče dětí předškolního věku desatero_pro_rodiče Výsledky dotazníkového šetření 1/2022 Formuláře- Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání Oznámení o individuálním vzdělávání - formulář pro zákonné zástupce dětí s povinnou předškolní docházkou formou individuálního vzdělávání Informace týkající se vzdělávání https://www.ms-spalova.cz/distancni-vyuka/distancni-vyuka-pro-bezne-tridy/ https://www.ms-spalova.cz/distancni-vyuka/distancni-vyuka-pro-specialni-tridu/  ...

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 naleznete pod registračními čísly, obdrželi jste emailem po registraci na stránkách magistrátu města Ostravy, v tomto dokumentu: Rozhodnutí 2021 Schůzka rodičů nově přijatých dětí proběhne dne 28. 6. 2021 od 15:30 hodin na třídě Žirafy, Mateřská škola...