Author: Jarmila Karnovská

Organizace školního roku 2021 - 2022 organizace_skolniho_roku_2021_2022 Desatero pro rodiče dětí předškolního věku desatero_pro_rodiče Výsledky dotazníkového šetření 1/2022 Formuláře- Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání Oznámení o individuálním vzdělávání - formulář pro zákonné zástupce dětí s povinnou předškolní docházkou formou individuálního vzdělávání Informace týkající se vzdělávání https://www.ms-spalova.cz/distancni-vyuka/distancni-vyuka-pro-bezne-tridy/ https://www.ms-spalova.cz/distancni-vyuka/distancni-vyuka-pro-specialni-tridu/  ...

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 naleznete pod registračními čísly, obdrželi jste emailem po registraci na stránkách magistrátu města Ostravy, v tomto dokumentu: Rozhodnutí 2021 Schůzka rodičů nově přijatých dětí proběhne dne 28. 6. 2021 od 15:30 hodin na třídě Žirafy, Mateřská škola...

Informace k organizaci provozu mateřské školy od 10. 5. 2021 Vážení rodiče, v návaznosti na jednání vlády ČR 3. 5. 2021 informuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízení, s účinností od 10. 5....

Popis projektu: pohyb u člověka tvoří jednu ze základních potřeb života. Umožňuje nám růst, vývoj, dozrávání a formování celého těla. Pohyb je základní potřebou dítěte. Můžeme si všimnout, že u každého jedince je jiná, ale pokaždé vyvíjí celkovou aktivitu dítěte. Tato aktivita podněcuje dětské myšlení,...

Anotace: mnoho dětí, docházejících do naší mateřské školy, má problémy se správnou výslovností, tempem řeči a se správným složením vět. Velký počet dětí pochází z méně podnětného rodinného prostředí, kde se dětem dostává málo příležitostí ke správnému jazykovému vzoru. Rádi bychom, aby překonali tyto mluvní...

Projekt Jogínci je realizován za finanční podpory SMO městký obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Anotace projektu: cílem jógových cvičení v předškolním věku je především radost z pohybu, z poznávání svého těla, ale i emocí. Jóga vedená zkušeným lektorem může mít i terapeutický účinek, pokud má dítě fyzické či psychické...

Děti s povinnou předškolní docházkou naší mateřské školy jsou zapojeny do aktivity Numeráčci. Jejím cílem je nominovat nadané a mimořádně nadané děti v intelektové oblasti ještě před nástupem do základní školy. Aktivitu pořádá MŠ Varenská již třetím rokem a i my se již třetím rokem účastníme....

Projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě“, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016965 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání je realizován ve spolupráci s Rodinným a komunitním centrem Chaloupka z. s. se sídlem  Před Lanovkou 937/23, 712 00 Ostrava- Muglinov. AKTIVITY: Podpora inkluzivního...