Author: Jarmila Karnovská

Sdělení pro rodiče:   Stravné za červen 2024 dětem, které ukončují docházku do MŠ k 31.8.24 nebo dříve bude odečteno stravné 6/24 ze zálohy na stravné. Zbytek zálohy bude vyúčtován v měsíci 9,10/2024 na účty nebo osobně (viz seznam, kde jste zadávali svá čísla účtů pro vyúčtování)   rodiče dětí, které...

Na základě usnesení č. 1469/RMOb2226/32/24, 32. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 08. 04. 2024 byla stanovena výše měsíční úplaty za poskytování předškolního vzdělávání v mateřských školách obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro školní rok 2024/2025 ve výši 1 000,-Kč/ měsíčně. Vypis_usneseni_RMOb_ze_dne_08.04.2024 Nová...

Realizace projektu:                                                        2024 Místo realizace:                                                                zahrada mateřské školy Charakteristika a velikost cílové skupiny:          55 dětí ve věku od 2 do 7 let, rodiče těchto dětí Výše dotace:                                    ...

Termín realizace:                                                      2024 Místo realizace:                                                        MŠ Špálova, zahrada školy Počet účastníků:                                                       52 dětí, rodiče a přátelé školy Výše příspěvku:                                                        26 000 Kč Popis projektu: U předškolních dětí, kde teprve probíhá rozvoj číselných představ a vztahů, je klíčové...

Termín realizace:                                                      2024 Místo realizace:                                                        MŠ Špálova, zahrada školy Počet účastníků:                                                       52 dětí, rodiče a přátelé školy Finanční příspěvek:                                                24 000 Kč   Popis projektu: Naším projektem bychom se rády intenzivněji věnovaly rozvoji pregramotným dovednostem dětí předškolního věku, podnětným prostředím a formami...

  V rámci projektu „Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání u předškolních dětí v Ostravě“, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_029/0003870 priorita OPZ+ 2 „Sociální začleňování“ podpořeného finančními prostředky z ESF+ v rámci programu Operační program Zaměstnanost+ jsme partnerem Rodinného a komunitního centra Chaloupka z.s.   Partner s finančním příspěvkem provádí v...

V termínu 5. - 9. 2. 2024 budeme pro děti pořádat lyžařský výcvik na Vaňkově kopci. Instruktři jsou skvělí, proto volba jako loni. Do kurzu se můžete přihlásit on-line na stránce www.vankuvkopec.cz  -  dětské kurzy - kurzy pro školy a školky - na této stránce srolujete...