Author: Jarmila Karnovská

V termínu 5. - 9. 2. 2024 budeme pro děti pořádat lyžařský výcvik na Vaňkově kopci. Instruktři jsou skvělí, proto volba jako loni. Do kurzu se můžete přihlásit on-line na stránce www.vankuvkopec.cz  -  dětské kurzy - kurzy pro školy a školky - na této stránce srolujete...

Informace o rozdělení dětí do tříd + značku přidělenou Vašemu dítěti, pro jeho lepší orientaci ve svých věcech, naleznete na vnitřní straně dveří - vstup pro rodiče, ze zahrady. Informace o prvních platbách: Sdělení pro rodiče - první den Pokud máte individuální požadavky první den, či v...

Vážení zákonní zástupci, vzhledem k tomu, že dětem chceme udržet kvalitu školního stravování, a to nejen pestrostí, ale také kvalitou surovin, a s ohledem na nárůst cen, bude od 1. 9. 2023 navýšena cena za celodenní stravování dětí. Položkový rozpis jednotlivých částí jídelníčku naleznete zde: Sdeleni-stravne-plna-cena-2023-2024 Také úplata...

  V rámci dotačního programu pro rozvoj školství na území města Ostravy, které vyhlašuje Magistrát města Ostravy, jsme pro rok 2023 získali příspěvek, který umožní vybudovat ve speciální třídě prostror, ve kterém budou moci pedagogové  provádět zrakovou, hmatovou stimulace, vyškolený podagog bude u děí rozvíjet schopnost...

Počátek projektu: 1. 2. 2023 Ukončení projektu: 31. 1. 2025 Výše dotace: 455 429,00 Kč Cíl projektu: přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků, vzájemného sdílení zkušenností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. A3-plakat-publicita...

Plně souzníme s názorem doktorky Slimákové: Děti potřebují přirozený pohyb, jako je chůze nebo aktivní hra venku.Chůze do školy je ŠANCE se hýbat, dýchat čerstvý vzduch, otužovatsvé tělo a takto i podporovat svoji obranyschopnost, snižovat rizikojakékoliv nemoci a infekce. Chůze je také příležitost pro děti a...

Informace o povinném předškolním vzdělávání - školy-1 Desatero pro rodiče MŠMT zadost_o_osvobozeni_uplata Oznameni-o-individualnim-vzdelavani - formulář pro zákonné zástupce dětí s povinnou předškolní docházkou formou individuálního vzdělávání Zadost-o-uvolneni-ditete Příloha Vnitřního řádu školní jídelny pro školní rok 2022-2023 Směrnice úplata od 1.9..2022 Dohoda o ukonceni predskolniho vzdelavani Výsledky dotazníkového šetření Informace týkající se vzdělávání - v...

I v rodičovském klubíku jsme využívali krásného období počínajícího jara a svátků velikonočních k zajímavým aktivitám a činnostem. Využili jsme také období před zápisy do mateřských škol k podání informací zákonným zástupcům k průběhu zápisu - jakou budou potřebovat dokumentaci, potvrzení a podobně .    ...

Odpolední program pro děti a jejich rodiče s názvem Probouzení broučků se konal na zahradě školy. Akce symbolizující příchod jara byla připravena tak, aby si každý užil nejen program, ale také příjemnou atmosféru, den s kamarády a rodinou. Při příchodu účastníky vítala tématická hudba, například známý...