Informace o vyúčtování dětí, které ukončují předškolní vzdělávní + informace pro první den nového školního roku

Informace o vyúčtování dětí, které ukončují předškolní vzdělávní + informace pro první den nového školního roku

Sdělení pro rodiče:

 

Stravné za červen 2024

  • dětem, které ukončují docházku do MŠ k 31.8.24 nebo dříve bude odečteno stravné 6/24 ze zálohy na stravné. Zbytek zálohy bude vyúčtován v měsíci 9,10/2024 na účty nebo osobně

(viz seznam, kde jste zadávali svá čísla účtů pro vyúčtování)

 

  • rodiče dětí, které pokračují v docházce od září 2024 –  budou platit stravné za červen 2024 první den nástupu do MŠ + 2 úplaty (9,10/2023 = 2 x 1 000 Kč)

 

PRVNÍ PLATBY BUDOU 2.9.2024 PROBÍHAT V HOTOVOSTI, PROTO SE PŘIPRAVTE.

V TENTO DEN BUDE VSTUP DO MŠ JEN PŘES SLUŽEBNÍ VCHOD – KANCELÁŘ VEDOUCÍ ŠJ.

                                                                              Děkuji za spolupráci.