Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024 / 2025

V termínu zápisu 2. 5. – 3. 5. 2024 je zákonný zástupce povinen-a odevzdat vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se všemi náležitostmi, ke kontrole údajů s sebou: rodný list dítěte, OP zákonného zástupce, který o přijetí k předškolnímu vzdělávání žádá, současně odevzdá Vyjádření lékaře k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

2. 5. 2024 v době od 8:00 – 16:00 hodin

3.5. 2024 v době od 8:00 – 12:00 hodin

Následujícím dnem, tj. 4. 5. 2024 začíná lhůta pro správní řízení ve věci Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 6. 5. 2024, v době od 8:00 – 13:00 hodin, má právo zákonný zástupce nahlédnout a vyjádřit se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, či aby správní orgán pořídil kopii spisu nebo jeho částí (dle §38 odst. 1 správního řádu).

Po tomto datu bude vydáno rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, a zveřejněno na veřejně přístupném místě: mateřská škola, web školy.

Pro zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024 / 2025, s nástupem dětí od 1. 9. 2024 je volná kapacita pro 11 dětí v běžných třídách, ve speciální třídě volná kapacita pro 5 dětí.

Kritéria přijetí 2024

Formulář pro potvrzení u dětského lékaře:

Vyjadreni_lekare_k_prihlasce_o_prijeti

Pokud nemáte možnost tisku, je možné po předchozí domluvě vyzvednout v mateřské škole – ředitelna nebo vedoucí školní jídelny.

 

Odkaz na elektronickou registraci k zápisu a tisk Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

https://ms.ostrava.cz/

Odkaz je funkční od 19. 4. 2024