Projekt OP JAK

Projekt OP JAK

Počátek projektu: 1. 2. 2023

Ukončení projektu: 31. 1. 2025

Výše dotace: 455 429,00 Kč

Cíl projektu: přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků, vzájemného sdílení zkušenností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

A3-plakat-publicita MŠ Špálova