NUMERÁČCI

NUMERÁČCI

Děti s povinnou předškolní docházkou naší mateřské školy jsou zapojeny do aktivity Numeráčci.

Jejím cílem je nominovat nadané a mimořádně nadané děti v intelektové oblasti ještě před nástupem do základní školy. Aktivitu pořádá MŠ Varenská již třetím rokem a i my se již třetím rokem účastníme. Aktivita je rozdělená do tří kol, vždy s vyhodnocením výsledků a možností postoupit do kola dalšího. Děti plní úkoly z tématické oblasti vesmír. Do aktivit jsme přihlásili 13 dětí.

  1. kolo:    vyhodnocení 1. kola: do druhého kola postupuje 9 dětí                              Text_I.kolo 
  2. kolo:    vyhodnocení 2. kola: do třetího kola postupují 2 děti                                 Text_II.kolo
  3. kolo:    uzávěrka třetího kola 11. 5. 2021, o výsledku vás budeme informovat     Text III.kolo

 

Ve třetím kole plnily úkoly 2 děti. Z MŠ Varenská dostaly pěkné dárečky, za které moc děkujeme. Nyní čekáme na vyhlášení třetího kola a dále Vás budeme informovat.