Jogínci

Jogínci

Projekt Jogínci je realizován za finanční podpory SMO městký obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Anotace projektu: cílem jógových cvičení v předškolním věku je především radost z pohybu, z poznávání svého těla, ale i emocí. Jóga vedená zkušeným lektorem může mít i terapeutický účinek, pokud má dítě fyzické či psychické problémy. Přetechnizovaná doba děti příliš nepodporuje v rozvoji ducha a vnitřního klidu. Absence schopnosti umět zklidnit organismus, uvést se do klidu, relaxovat, vede v pozdějším věku k předčasným chronickým onemocněním, či fatálním selháním organismu.

Pravidelným cvičením jógy získáme pružnější a zdravější tělo i mysl, lepší koordinaci a rovnováhu, budeme se umět lépe soustředit a relaxovat. Jóga nám pomůže snadněji zvládat stresové situace, dokáže rozvíjet naši fantazii a úctu k sobě i našemu okolí.

Jóga by nám měla přinést především radost, pozitivní naladění a sebevědomí, což je základ pro celoživotní dušení pohodu a zdraví.

 

Hlavní cíl projektu: poznávání svého těla a všeho, co je pro ně nové. Pravidelným cvičením jógy zvýšit flexibilitu těla, napravovat chybné návyku držení těla a svalových dysbalancí. Vytvořit cvičební rituály a navést děti na techniku zklidnění pomocí různé jógové relaxační a dechové techniky. Naučit děti pracovat s bubny štěstí, navozující svou rezonancí a specifickým zvukem vnitřní klid, vyrovnanost a v neposlední řadě i prodlužování pozornosti a soustředění se na jednu činnost. Dalším cílem je dětem přiblížit, jak kvalitně trávit společný čas a vzájemně budovat dobré a zdravé vztahy.

Klíčové aktivity projektu:

– denní rituál – ranní kruh, před poobědním odpočinkem

– zařazování jógových chvilek do ranního cvičení

– cvičení v průběhu celého dne podle potřeby dětí uklidnit organismus

– práce s bubny štěstí – učitelka

– práce s bubny štěstí – děti

– dílny s rodiči zaměřené na techniky zklidňování pomocí jógových karet

Záměr a způsob realizace:

  1. a) Záměr realizace

– práce s emocemi

– podporovat rozvoj všech smyslů

– rozvoj hrubé i jemné motoriky

– rozvoj flexibility těla

– práce s dechem

– vyrovnávání svalových dysbalancí

– prevence stresu

– rozvoj prosociálních dovedností

  1. b) Způsob realizace

– Na třídách v rámci ranních komunikačních kruhů, v průběhu celého dne podle individuální

potřeby, v poobědovém čase před odpočinkem.

– V rámci tematických dílen s rodiči.

 

Časový plán a místo realizace:

– 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

– Celoročně na jednotlivých třídách.

– Při tematických dílnách s rodiči – v průběhu školního roku, minimálně 2x.