Cvičím, cvičíš, cvičíme

Cvičím, cvičíš, cvičíme

Popis projektu: pohyb u člověka tvoří jednu ze základních potřeb života. Umožňuje nám růst, vývoj, dozrávání a formování celého těla. Pohyb je základní potřebou dítěte. Můžeme si všimnout, že u každého jedince je jiná, ale pokaždé vyvíjí celkovou aktivitu dítěte. Tato aktivita podněcuje dětské myšlení, dítě se při ní poznává, a tak zvětšuje zásobu svých informací, které má o sobě a poskytuje dítěti používat různé předměty a pomůcky. Při pohybové činnosti dítě tolik nesleduje prostředí a dokáže tak své obavy z neznámého mírně překonat, může sledovat ostatní děti a porovnat s nimi své pohybové dovednosti. Při poznávání a objevování nových věcí pomocí pohybu je dítě uvolněné, bezstarostné, prožívá radost a je pohybově tvořivé. V souvislosti s poznatky o tělesném a psychickém růstu a vývoji dětí v předškolním věku byl v oblasti tělesné výchovy specifikován rámcový obsah činností, které odpovídají dětskému věku a jejichž prostřednictvím je ovlivňován především tělesný a pohybový rozvoj dítěte. Tyto činnosti vedou k osvojení základů kompetencí zasahujících i další stránky osobnosti dítěte. Podle toho lze usuzovat, že pohyb je pro dítě bytostně potřebný. Pro pohybové aktivity lze využívat různé pomůcky, nářadí. Pořízením motivačních pomůcek pro cvičení budeme u dětí probouzet chuť k pohybovým aktivitám. Myslíme si, že zvláště nyní po Corona opatřeních, které bohužel ovlivnily i pohybovou aktivitu, budou pro děti nové aktivizační pomůcky vítanou změnou a motivací. Pomůcky budou zařazeny do inventářů tříd, v rámci zásad programu Začít spolu mají děti pomůcky volně dostupné = mohou je využívat kteroukoli denní dobu dle své potřeby v souladu s pravidly třídy.

 

Cíl projektu:   všestranný rozvoj pohybových schopností, rozvoj hrubé motorky, radostný prožitek ze společné aktivity jak s kamarády na třídě, tak i při akcích pořádaných pro rodiče s dětmi na pohybových workshopech.

– rozvoj koordinace pohybu

– posílení korpusu těla

– srovnávání svalových dysbalancí

– rozvíjení potenciálních pohybových předpokladů

– rozvoj lokomočních dovedností

– rozvoj nelokomočních dovedností

– rozvoj manipulačních dovedností

 

Aktivity projektu: pomůcky pořízené v rámci projektu budou využívány jako obohacení nabízených pohybových aktivit ve třídě i zahradě mateřské školy. Aktivity budou součástí Třídních vzdělávacích programů a tematických celků v rámci předškolního vzdělávání.

– ranní cvičení

– překážkové dráhy

– pohybové hry

– zdravotní cvičení

– pohybové workshopy pro rodiče s dětmi – minimálně 2x za školní rok

– individuální cvičení dětí

– skupinové cvičení dětí

 

Motto:

„Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát.“ John C. Maxwell