Informace o rozdělení dětí do tříd + značku přidělenou Vašemu dítěti, pro jeho lepší orientaci ve svých věcech, naleznete na vnitřní straně dveří – vstup pro rodiče, ze zahrady.

Informace o prvních platbách: Sdělení pro rodiče – první den

Pokud máte individuální požadavky první den, či v rámci adaptačního období dítěte, dohodněte se ráno při příchodu do třídy s učitelkou.

Udělejte si, prosím, první den časovou rezervu na vyřízení dokumentace: podpisy, souhlasy, vstupní dotazník o dítěti.

Doporučení pro nové rodiče: vymyslete si s dítětem loučící pozdrav, usnadní Vám odchod ze třídy a dítěti odpoutání se od vás.