PĚŠKY DO ŠKOLY

PĚŠKY DO ŠKOLY

Plně souzníme s názorem doktorky Slimákové:

Děti potřebují přirozený pohyb, jako je chůze nebo aktivní hra venku.
Chůze do školy je ŠANCE se hýbat, dýchat čerstvý vzduch, otužovat
své tělo a takto i podporovat svoji obranyschopnost, snižovat riziko
jakékoliv nemoci a infekce. Chůze je také příležitost pro děti a rodiče
sdílet pohodový čas a zážitky, užít si ráno! Je nejlepším startem do
učení se.
PharmDr. Margit Slimáková, specialistka na zdravotní prevenci a výživu

Podpořte s námi přirozený pohyb dětí a v době výzvy 16. – 22. 9. 2022 přijďte do mateřské školy pěšky…..

Při chůzi můžeme komunikovat a přemýšlet, leccos domluvit
a vyjednat, můžeme aktivně odpočívat nebo přemýšlet. Během chůze
člověka napadnou myšlenky, které by jinak nepřišly. Chůze umožňuje
obnovit aktivní postoj k životu a najít odpovědi na mnohé otázky.
Ty přijdou právě během chůze. Chůze je proto královnou pohybu!

Získáme tím:

  •  zklidnění dopravní situace před školou
  • čistší vzduch před školou a třídách
  • děti, které se lépe soustředí na učení, aktivity a činnosti