Naše škola je zapojena do projektu „SPOLU 2“

Naše škola je zapojena do projektu „SPOLU 2“

reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008945
Projekt je realizován v období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021.

Projekt je zaměřen na podporu úspěšného zahájení předškolního vzdělávání dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které žijí v městské části Moravská Ostrava a Přívoz.

Mezi hlavní cíle projektu patří:

 1. Připravit  cílovou skupinu dětí ve věku 3 – 5 let ze dvou vyloučených lokalit v městské části Moravská Ostrava a Přívoz včetně jejich rodičů na vstup do MŠ a to podporou jejich vzdělávání v neformálním předškolním centru.
 2. Podpořit a motivovat rodiče dětí z cílové skupiny k pozitivnímu uvědomění si potřebnosti předškolního vzdělávání pro jejich děti a to systematickou podporou a poradenstvím rodičů.
 3. Podpořit adaptaci dětí 5-ti letých ze dvou vyloučených lokalit v městské části Moravská Ostrava a Přívoz a jejich rodin v partnerských mateřských školách před a po povinném nástupu do MŠ.
 4. Podpořit vytváření inkluzivního prostředí v partnerských mateřských školách a to rozvojem spolupráce mezi neformálním předškolním centrem a partnerskými mateřskými školami, včetně podpory pedagogických pracovníků.

Projekt realizuje SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.p.sve spolupráci se třemi mateřskými školami:

Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace www.mssafarikova.eu/

Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra https://www.webskoly.cz/zspittra

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace http://ms-spalova.cz/

Cílová skupina projektu:

 • Děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které žijí ve dvou vyloučených lokalitách v městské části Moravská Ostrava a Přívoz ve věku od 3 do 5-ti let
 • Rodiče těchto dětí
 • Pedagogičtí pracovníci partnerských MŠ
 • Děti MŠ

Aktivity: 

1. Spolupráce NPC a MŠ – konzultace, stáže

 • individuální nebo skupinová konzultace/stáž pedagogických pracovníků MŠ v NPC a naopak
 • minimálně 1x za 3měsíce (2 hod.)

2. Spolupráce NPC a MŠ – společné akce

 • 2x výlet/projekt pro děti s rodiči všech partnerských MŠ a NPC (např. ZOO)
 • 2x společná kulturně-vzdělávací akce/projekt (např. divadlo)
 • Z projektu hrazeno vstupné, doprava, občerstvení

3. Spolupráce NPC a MŠ – aktivity na MŠ

Projektové dny v MŠ (3 PD/MŠ/projekt, celkem 9x za projekt) – 1x ročně

 • vždy společně děti z NPC a jedné MŠ, 4 h

Den s mámou v MŠ (3 akce/MŠ/projekt, celkem 9x za projekt) – 1x ročně

 • pro všechny rodiče-zájemce o zápis dítěte do MŠ společně s dětmi, 4 h

Adaptační dny v MŠ (min. 20x za projekt/MŠ)

 • pro děti navštěvující NPC před zápisem do MŠ v MŠ
 • návštěva malé skupiny dětí z NPC v doprovodu kontaktního prac. na MŠ