TÉMA Moje tělo – SMYSLY

TÉMA Moje tělo – SMYSLY

Po celý týden jsme měli téma SMYSLY. Na pomoc nám přišel plyšový kamarád, kterého děti pojmenovaly JOJO. Ten nás provázel po celý týden, kdy každý den dětem představil jeden smysl a připravil si pro děti činnosti. ZRAK – zahráli jsme si na očního lékaře, kdy děti poznávaly jedním okem obrázky, které Jojo ukazoval, pozorovali jsme dalekohledem okolí, dívali jsme se do kaleidoskopu, zkoumali pod lupou různý materiál a hlavně při chytání ,,prasátka“ v herně jsme si užili spoustu legrace. HMAT – děti po hmatu poznávaly různé předměty v krabici, osahaly si různý materiál a zkoumaly hmatem různorodost materiálů. CHUŤ – procvičili jsme si jazýček před ochutnáváním ovoce. A to, že je některé ovoce kyselé nebo sladké děti poznaly s přehledem – výrazy v obličejích o tom jasně vypovídaly. SLUCH – nechyběly různé hudební nástroje a jejich zvuky, rytmizace písničky, poslech různě hlasité hudby. ČICH – ten jsme proletěly letem světem, protože by byla škoda nevyužít sluníčka, které nám v pátek tak svítilo a lákalo nás ven. Proto jsme se vydali hned po svačince na procházku do Komenského parku, kde jsme ovšem cítili ve vzduchu začínající jaro a sluníčko nás krásně nabilo energií… A nezapomněli jsme ani na maminky a děti jim vyrobily k svátku MDŽ přívěsek na klíček z korálků.

A to, že jsme si všichni týden užili, o tom není pochyb… 🙂