Říjen 2023

Říjen 2023

Tento měsíc byl ve znamení pohádek. Nejdříve jsme si společně povídali a tvořili na téma KNIHY, dále nás provázely tyto pohádky: O VELIKÉ ŘEPĚ, ČERVENÁ KARKULKA, SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ. Do výběru pohádek jsme zapojili především děti, kdy jsme si vytvořili myšlenkovou mapu na téma POHÁDKY a děti tak sdílely své nápady. Pohádky u dětí rozvíjí například předčtenářskou gramotnost, dá se ale krásně a smysluplně propojit i s ostatními oblastmi rozvoje u dětí.

Samozřejmě největší úspěch má naše tradiční pečení v rámci tématu. Tímto bych chtěla poděkovat hlavně Vám rodičům za spolupráci a zajištění surovin na naše školkové pečení. Moc si toho vážíme!

Počasí nám celý měsíc přálo, proto jsme trávili spoustu času na zahradě a nebo na procházkách, kde jsme pozorovali podzimní přírodu a její změny.

Následující měsíc nás čeká opět téma pohádek a hlavně příprava na vánoční besídku 🙂