Pohyb a relaxace

Pohyb a relaxace

Toto centrum slouží k pohybovým aktivitám a relaxaci u dětí. Rozvíjí zde hrubou motoriku, pohybové schopnosti, kooperaci, koordinaci celého těla.