Listopad 2022

Listopad 2022

V listopadu jsme pokračovali v podzimní tématice. Vyráběli jsme z kaštanů, žaludů, listí, šípků, …

Prošli jsme si na školní zahradě podzimní stezku,kde děti plnily různé úkoly.