Distanční výuka od 1. 3. do 11. 4. 2021

Distanční výuka od 1. 3. do 11. 4. 2021

Dětem jsou odevzdávány materiály k distanční výuce, které jsou vytvořeny v souladu s RVP PV. Výuka na každý den se skládá ze tří částí:  pracovní listy, pohybovou část, výtvarnou nebo pracovní činnost. Každý den děti vypracovávají úkoly, které jsou zaměřeny na logické myšlení, jemnou a hrubou motoriku, představivost, fantazii, předmatematickou dovednost, předčtenářskou gramotnost, zrakové, sluchové vnímání, atd.

distancni_vyuka 1.3.2021 – 5.3.2021

distancni_vyuka_8-12_3_2021

distancni_vyuka 15.3.2021 – 19.3.2021

distancni_vyuka_22-26_3_2021

distancni_vyuka 29.3.2021 – 1.4.2021

Distancni_vyuka_6-9_4_2021

 

 

Děkujeme za spolupráci a doufáme v brzkou shledanou.

Kolektiv MŠ