VOKS

VOKS – výměnný obrázkový komunikační systém

Výměnný obrázkový komunikační systém je systém alternativní komunikace určený dětem s narušenou komunikační schopností, převážně pro děti s autismem. Teoretický vychází z principů metody PECS (The Picture Exchange Communication System).

Principy systému VOKS:

  • Vysoká motivace – konkrétní výběr odměn pro konkrétního klienta.
  • Smysluplná a účelná výměna obrázku za věc, kterou obrázek znázorňuje.
  • Podpora iniciativy klienta použitím fyzické asistence a potlačení verbálních výzev a pokynů.
  • Podpora nezávislosti uspořádáním lekcí (pozdější zařazení otázky: „Co chceš?“)