STAVITELÉ

STAVITELÉ – prostředí krychlové stavby je geometrickým prostředím, které významně přispívá do 3D geometrie. Navíc je to prostředí, se kterým mají děti bohaté zkušenosti od útlého věku. Stavět ještě ale neznamená, že je vždy vytvořena krychlová stavba. krychlové stavby jsou objekty, které jsou postaveny z volných stejně velkých krychlí, krychle se dotýkají celou stěnou, stavba se dá přenést po sloupečcích (stavba stojí na podložce)

Základním předpokladem pro práci v tomto prostředí je přítomnost dostatečného množství krychlí (v jazyce dětí kostek). Je nezbytné, aby měly děti dostatek krychlí a dostatek času pro práci s nimi. Pokud dáme prostor etapě volného hraní, které můžeme obohatit mnohými dalšími cílenými aktivitami, dostaví se u dětí chuť řešit další úlohy.

Samotné prostředí dává příležitost k poznávání světa geometrie, umožňuje rozvoj prostorové představivosti a nabízí zcela přirozenou cestu k propojení s aritmetikou. Podstatné je, že dítě poznává přes vlastní činnost a prožitek.

Prostředí vychází z jednoduchých pravidel, kdy dítě ke tvorbě staveb používá krychle o stejném rozměru. Všechny stavby jsou postaveny na podložku (nelítají vzduchem). K těmto pravidlům se postupně mohou přidat i další, ta ale přicházejí mnohem později po úvodních etapách. V rámci předškolního vzdělávání je možné, že děti zůstanou v činnostech, které respektují jen dvě pravidla, stavba je složena z krychlí o stejných rozměrech a stavba nelítá. Ostatní pravidla mohou být otázkou prvního stupně ZŠ (např. krychle se dotýkají celou stěnou na stěnu).

 

Prostředí: Stavitelé – děti se seznamovaly s kostkami, porovnávaly vlastnosti kostek (tvar, barva, velikost), stavěly jak libovolné stavby, tak stavby dle předlohy