Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu MDS

tato metoda sleduje harmonický rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech, Akceptuje v maximální míře spojení poznávacích procesů a motoriky za účasti sféry emociálně motivační v jednom celku. Je vypracována podle francouzského vzoru, pravidelně s ní v naší mateřské škole pracujeme se všemi dětmi. U dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metodu používáme i jako efektivní prostředek k prevenci poruch učení. Metoda je zpracována do 25 lekcí s dostatečným výběrem modelových situací, respektuje individualitu dítěte i možnosti učitele.

Využití metody:

 • osvědčila se jako vstupní etapa výuky čtení a psaní splňuje profylaktickou funkci
 • úspěšně se používá u dětí s diagnózou specifické poruchy učení
 • pro děti s odloženou školní docházkou
 • pro děti z minoritních skupin

STRUKTURA LEKCE:

 • zahájení – motivace
 • posílení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností – verbálních i nonverbálních
 • specifické cvičení – posílení rozvoje zrakové a sluchové percepce, pravolevé a prostorové orientace
 • pohybová cvičení
 • píseň – pohyb, cvičení pohybově akustická
 • píseň – pohyb – grafický záznam, cvičení pohybově akusticko optická
 • závěr – hodnocení, sebehodnocení, sebepoznávání