Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení

Feuersteinovo instrumentální obohacování

Metoda pomáhá rozvíjet myšlení a vyjadřování, podporuje vnitřní motivaci, reflektování vlastních myšlenek a sdílení postupů při řešení úkolů, naučí, jak vytvářet strategie při řešení úkolů a nebát se chyby, a zlepšit vyjadřování a orientaci v každodenním světě.

Metoda obsahuje 20 instrumentů (pracovních sešitů), které jsou různě zaměřeny např.: uspořádání bodů, orientace v prostoru, emoce apod.

Metoda je vhodná pro všechny věkové skupiny, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a také pro děti nadané.