Veřejná zakázka malého rozsahu

Naše č. j.: MŠŠŘ4/2024

Vyřizuje: Jarmila Karnovská

Telefon: 725528726

E-mail: ms-spalova@quick.cz

 

Datum: 02. 05. 2024

 

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku, dle § 8 odst. 2 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

 

 

 

Vážení,

 

Oznamujeme Vám tímto úmysl zadavatele – Mateřské školy Ostrava, Špálova 32, příspěvkové organizace – zadat veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

 

„Oprava podlahových krytin v budově MŠ Špálova“

 

Vyzýváme Vás k podání nabídky na dodávku v termínu do 17. 05. 2024 14:00 hodin, dle přílohy.

 

 

S pozdravem

 

Karnovská Jarmila

ředitelka školy

 

Příloha:

Zadávací dokumentace  – Výzva

– Položkový rozpočet

– Kupní smlouva

– Čestné prohlášení

 

Oznámení výzvy na veřejnou zakázku

vyzva_oprava_podlahove_krytiny_v-budove_ms_spalova

Příloha+č.1+-+položkový+rozpočet

Příloha+č.2++-+vzor+čestného+prohlášení

Příloha+č.3+-+Kupní+smlouva