Rodičovský klub

Reg. č. projektu    CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144

RODIČOVSKÝ KLUB

byl zřízen na naší škole v rámci projektu „Pojďte mezi nás I“ v roce 2017.

Kde: MŠ Špálova, vchod pro rodiče, přes zahradu školy, třída Slůňata – zvoňte prosím na tuto třídu

Kdy: každý čtvrtek od 9:00 hodin, svačinka pro děti zajištěna

Cíl klubu:

  • Sebevědomí, motivovaní rodiče, kteří využívají nabízených aktivit školy
  • Zvyšování rodičovských kompetencí, především v oblasti vývoje a vzdělávání dětí předškolního věku
  • Motivovaní rodiče, kteří mají přístup k učebním materiálům a umí s nimi pracovat
  • Zlepšit domácí prostředí pro rozvoj a vzdělávání dětí
  • Motivovaní dobrovolníci, poloprofesionálové pro spolupráci se školou
  • Rodiče motivovaní ke svému osobnostnímu a profesnímu růstu
  • Zvýšení kompetencí pedagogického i provozního personálu pro práci s romskou etnikou a dětmi ze sociokulturně vyloučených lokalit
  • Rozvíjet praxi pedagogického personálu v oblasti komunikace, etnického prostředí, práce s rodiči zajištěním stáží ve školách zapojených do projektu a seminářů s odborníkem na dané téma
  • Podpora rozvoje spolupráce mezi školou a rodinou
  • Překonávání předsudků a  mýtů, které panují na straně majority i minority o životě a podmínkách života obou skupin

Obsah klubu:

obsahem Rodičovského klubu je rozvoj rodičovských kompetencí formou besed nebo workshopů (s praktickým nácvikem) na konkrétní témata související s cíli projektu. Témata jsou např. školní zralost, zdravá výživa dítěte, fyzický, psychický a sociální vývoj dítěte, smyslové vnímání, rozvoj řeči apod., vycházejí z dokumentu Parenting with Confidence („Rodičovství s důvěrou)
V rámci každého Rodičovského klubu bude zařazena i společná práce dětí a rodičů, buď tematicky zaměřená – Podzimní dílny – práce s listím, bramborová tiskátka, Vánoční dílny – výroba vizitek na dárečky, adventní věnce, vánoční přání, Velikonoční dílny, Jarní tvoření, Pečení perníků, Dílna ke dni matek, Svatý Valentin a podobně. Vyrobené věci si odnášejí děti domů.

Plánování obsahu klubu – probíhá společně s pedagogem a asistentkami, které jsou na každém klubu přítomny.

Pravidelnou účastí rodiče poskytují svému dítěti ideální možnost adaptovat se na prostředí mateřské školy, respektovat některá pravidla.

Docházka do klubíku rodiče nikterak nezavazuje k tomu, aby podal přihlášku k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy. Svobodně se může rozhodnou, v které mateřské škole jeho dítě bude předškolní vzdělávání absolvovat.

 

Nahlédněte do obsahů již konaných klubů:

Zápis z klubíku leden únor 2018

zápis z klubíku březen 2018

zápis z klubíku duben 2018

zápis z klubíku květen 2018

zápis z klubíku červen 2018

ZÁPIS z klubíku září 2018

zápis z klubíku říjen 2018

zápis z klubíku listopad 2018

zápis z klubíku prosinec 2018

zápis z klubíku leden 2019