Přijímací řízení 2020

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020 / 2021

Pro školní rok 2020 / 2021, to znamená děti, které nastoupí k předškolnímu vzdělávání nově od 1. 9. 2020 naleznete v přiloženém souboru:

Vaše dítě je vedeno pod jednacím číslem, které je tvořeno značkou + číslo za lomítkem rodného čísla dítěte / rok = 2020

Například, pokud má vaše dítě rodné číslo 160705 / 1217, jednací číslo bude vypadat: MŠŠp1217 / 2020

Žádám rodiče, kteří podávali přihlášku na více mateřských školách, aby oznámili do 30. 5. 2020 ředitelce školy emailem, na kterou mateřskou školu nastoupí. Na uvolněné místo budu moci přijmout děti, které mají zájem navštěvovat naši mateřskou školu.

Současně pozývám rodiče dětí, které byly přijaty k docházce od 1. 9. 2020 na schůzku, která proběhne ve středu 24. 6. 2020 v 15:30 na třídě Žirafy. Díky letošnímu mimořádnému opatření a nemožnosti osobního setkání při zápisu i před ním, budeme mít možnost věnovat se všem otázkám, které budete potřebovat zodpovědět v souvislosti s nástupem vašeho dítěte do mateřské školy.

Děkuji za spolupráci a těším se v červnu na viděnou Karnovská Jarmila, ředitelka školy