přijímací řízení 2018

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018 / 2019

 

Předání formulářů: od 10. 4. 2018, osobně v budově školy, ke stažení na webu školy: www.ms-spalova.cz

http://ms-spalova.cz/skolka/prijimaci-rizeni-k-predskolnimu-vzdelavani/dokumenty/

 

Odevzdání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:                  

                          3. 5. 2018 od 6:00 – 16:00 v ředitelně školy

Kritéria přijetí 2018 – 2019

rozhodnutí o přijetí od 1.9.2018