Prázdninový provoz 2020

Vážení zákonní zástupci,

naše mateřská škola bude v průběhu prázdnin 2020 (červenec – srpen) v provozu od

10. 8. do 24. 8. 2020 

Provoz mateřských škol v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je rozložen tak, aby bylo možno po zbývající dny prázdnin (mimo 25. – 31. 8. 2020) umístit děti, které z vážných důvodů nemohou trávit prázdniny ve své rodině, do náhradní mateřské školy.    

Pro tyto účely si stáhněte ze stránek školy, kam chcete v době prázdnin dítě umístit, Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro prázdninový provoz. Tu, prosím, čitelně vyplňte. Následně vám na její zadní stranu okopírujeme potvrzení lékaře a opatříme ji razítkem naší školy. Poté bude přihláška připravena pro zápis na prázdninový provoz ve vybrané mateřské škole našeho obvodu. Budete-li hlásit své dítě do více mateřských škol v obvodu, je nezbytné mít přichystánu Žádost o přijetí pro každou z nich samostatně.

Zápis pro prázdninový provoz proběhne ve středu 3. 6. 2020 v době a místě provozu jednotlivých mateřských škol. Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a stravného pro prázdninový provoz se vybírá v den zápisu, nejpozději do 30. 6. 2019 u vedoucí školní jídelny.

Úplata za prázdninový provoz na naší mateřské škole činí za měsíc 8/2020 200,-Kč, + stravné = počet dní x sazba za dítě / den (např. 5leté dítě bude chodit 8dní = 8 x 34,- = 272, což je celkem s úplatou 472,-Kč)