Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Ostrava, Špálova 32, PO

Jestliže zvažujete docházku Vašeho dítěte na MŠ Špálova v budoucnosti, doporučujeme Vám přijít podívat se do MŠ třeba i s dítětem ještě před zápisem a seznámit s prostředím i prací s dětmi.

Jsou dvě možnosti:

Každý čtvrtek od 9:00 na třídě Slůňata v Rodičovském klubíku, vstup volný bez nutnosti přítomnost hlásit předem.

Nebo nás kontaktujte na tel. 725 528 726 nebo na e-mail Jarmila.karnovska@seznam.cz a domluvte si termín návštěvy, abychom se Vám mohli věnovat.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2019 včetně, dosáhnou pátého roku věku. Jedná se o děti,  které budou v následujícím roce nastupovat na základní školu, pokud nebudou mít odklad školní docházky. Zákonní zástupci těchto dětí mají ze zákona povinnost přihlásit děti k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Podrobné informace pro zákonné zástupce o povinném předškolním vzdělávání naleznete mezi „dokumenty“.

Bližší informace na odkazu:

https://ms-spalova.cz/skolka/prijimaci-rizeni-k-predskolnimu-vzdelavani/prijimaci-rizeni-2020/