Platby v MŠ

Platby v MŠ :

Úplata za předškolní vzdělávání  380,- měsíčně = příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy ( teplo, světlo, voda,…) pravidla pro úhradu úplaty jsou stanovena ve Směrnici pro úplatu za předškolní vzdělávání.

Stravné                                                34,- denně děti do 6ti let

                                                                37,- denně děti od 6ti let

Celodenní strava obsahuje : ovocná přesnídávka, dopolední svačinka, teplý oběd, odpolední svačinka, celodenní pitný režim.

 

Před nástupem nebo první den docházky do mateřské školy složí rodiče:

  1. zálohu na stravné ve výši 1 300,- Kč, která bude vyúčtována v posledním měsíci docházky dítěte
  2. úplatu za předškolní vzdělávání: 380,- Kč na měsíc září, 380,- Kč na měsíc říjen (úplata se platí zálohově měsíc dopředu)

Celkem 2 060,- Kč

Způsob platby úplaty a stravného:

  1. v hotovosti ve stanovené dny u vedoucí jídelny
  2. převodem z účtu – trvalým příkazem – informace u vedoucí jídelny

Každý měsíc

Na počátku daného měsíce rodiče uhradí odstravované dny měsíce předcházejícího + úplatu za předškolní vzdělávání za měsíc nadcházející