Organizace odpoledního programu

Vážení rodiče,

 

V letošním školním roce dochází k jedné zásadní změně, a to v organizaci odpoledního provozu na třídách.

Jak to bude?

Dopolední program bude probíhat na všech třídách podle třídních vzdělávacích programů, naplánovaných témat, v duchu zásad programu Začít spolu.

Po obědě se dvě běžné třídy rozdělí na předškoláky a děti mladší.

Předškoláci budou odpočívat a mít svůj speciální program na třídě Slůňata. Mladší děti budou odpočívat a mít odpolední program na třídě Žirafy.

A PROTO: své děti si podle věkových skupin budete odpoledne vyzvedávat na těchto třídách:

PŘEDŠKOLÁCI – NA TŘÍDĚ SLŮŇATA

MLADŠÍ DĚTI – NA TŘÍDĚ ŽIRAFY

Co nás k tomu vedlo?

  1. máme několik účinných metod pro přípravu předškolních dětí na vstup do základní školy a je náročné tyto začlenit do běžného chodu a plánování aktivitv centrech na jednotlivých třídách;
  2. můžeme u předškolních dětí lépe aplikovat individuální přístup;
  3. díky organizaci předškolních dětí můžeme postupně zkracovat dobu odpočinku a tím připravit děti na režim ve škole = otužování psychiky a  příprava na větší zátěž;
  4. pokud se ve skupině mladších dětí objeví dítě s menší potřebou spánku, můžeme jej průběžně přesouvat do vedlejší třídy, kde bude mít svůj program (rozvoj osobnostních dovedností), aniž by rušilo ve „spací“ třídě ostatní děti.

 

Věříme, že se s našimi důvody ztotožňujete a děkujeme za spolupráci.

 

Karnovská Jarmila, ředitelka školy