Organizace školy a provozu

Od 10. 9. 2020 vchází v platnost preventivní opatření COVID-19 v povinosti dospělých, kteří vcházejí do budovy, mít nasazenu roušku a po vstupu do budovy dezinfikovat ruce – viz upozornění na vstupních dveří školy.

Ostatní opatření viz Pravidla školy k ochraně zdraví a provozu ve školním roce 2020 / 2021 vzhledem ke COVID – 19.

9. 9. 2020

Děkuji za spolupráci

Karnovská Jarmila, ředitelka školy