Aktivita č.4

Aktivita č. 4

 

Recyklohraní v MŠ Varenská (12. 6. 2019)

Koordinátorem dne bude MŠ Varenská.

Poslední aktivita projektu se zaměří na tvoření z recyklovatelných materiálů – tzv. reycklohraní.

Cílem bude podpora dětí v environmentální výchově a ekologicky šetrném chování. Pořadatelská MŠ představí projekt recyklohraní – aktivita se uskuteční v prostorách MŠ Varenská. Děti budou rozděleny do skupin, ve kterých absolvují několik různých aktivit:

  1. Interaktivní přednáška – děti se seznámí s nutností ochrany životního prostředí a jak přírodě mohou svým vlastním chováním pomoci.
  2. Pohybová aktivita – přenášení PET lahví přes překážkovou dráhu na zahradě školy, hod na cíl odpadovým materiálem.
  3. Výtvarná aktivita – tvoření z odpadového materiálu (využití letáčků, novin, PET vršků, lahví apod.).
  4. Vědomostní aktivita – úkoly na třídění odpadu, vyhledávání obrázků se správným a špatným chováním vůči přírodě, sestavování obrázků dle dějové posloupnosti – zde budou zakomponovány shodné a odlišné znaky vesnice a města.

Doplňující informace budou vždy v časovém předstihu vyvěšeny na nástěnkách tříd