Aktivita č.3

Aktivita č.3

 

Návštěva Klokočova a okolí (15. – 16. 5. 2019)

Koordinátorem dvoudenní aktivity bude přeshraniční partner MŠ Klokočov.

Aktivita seznámí účastníky projektu s venkovským prostředím Klokočova a jeho okolí, protipólem industriální oblasti Ostravy.

V rámci této dvoudenní aktivity navštíví farmu v Klokočově, přírodní skanzen Vychylovka a projedou se historickou lesní železnicí.

Kromě těchto aktivit bude součástí návštěva MŠ, kde se účastníci seznámí s prostory a výukou slovenských dětí.

První den návštěva MŠ v Klokočově a prohlídka farmy (domácí zvířata – krmení, dojení, prohlídka zázemí apod.; ukázka farmářské strojové techniky a její vyzkoušení).

Odpoledne se uskuteční sportovní olympiáda, pohybové hry a aktivity na hřišti u ubytovacího zařízení.

Bude jednat o sportovní aktivity zaměřené na představení místního prostředí prostřednictvím pohybových her, typických pro venkovské oblasti – ukáží městským dětem něco nového. Večer táborák.

Druhý den návštěva skanzenu ve Vychylovke a jízda vláčkem.

K této aktivitě budou děti potřebovat cestovní doklad – pas, „dětskou občanku“

Doplňující informace budou vždy v časovém předstihu vyvěšeny na nástěnkách tříd