Projekt „Náš domov“

 

Podrobnosti o aktivitě č.2: http://ms-spalova.cz/spolupracujeme/dotace-a-granty/2019-2/projekt-nas-domov/aktivita-c-2/

Podrobnosti o aktivitě č.3: http://ms-spalova.cz/spolupracujeme/dotace-a-granty/2019-2/projekt-nas-domov/aktivita-c-3/

Podrobnosti o aktivitě č.4: http://ms-spalova.cz/spolupracujeme/dotace-a-granty/2019-2/projekt-nas-domov/aktivita-c-4/

 

Náš domov

(CZ/FMP/11b/01/009)

 

Výše dotace z Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty:          11 063,00 EUR

Celkový rozpočet projektu:                                                                       13 015,30 EUR

 

Harmonogram realizace:

Fyzická realizace projektu:                                                   1. 9. 2018 – 30. 6. 2019

 

Partneři projektu:

– Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

– Mateřská Škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková Organizace

– Mateřská Škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková Organizace

– Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

– Materská škola, Klokočov č 976

 

Popis projektu:

Svým zaměřením bude projekt podporovat u dětí navštěvujících mateřské školy zájem o prostředí, ve kterém žijí – aktivity v projektu budou zaměřeny na přírodu, výlety, technické zajímavosti, environmentální vzdělávání a problematiku vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem poukázat na to, že ikdyž je náš domov rozdílný, tak my jako lidé jsme všichni stejní. Toto vše bude ukázáno na rozdílnosti prostředí, ve kterém účastníci žijí a navštěvují MŠ – ostravské MŠ vs. venkovská slovenská obec Klokočov.

Celkově bude projekt koncipován do 4 samostatných a na sebe navazujících aktivit, přičemž jedna aktivita bude zaměřena pouze na pedagogy zapojených MŠ a další tři aktivity už primárně na samotné děti:

 

aktivita č. 1 – Víkendové setkání pedagogů (26. – 28. 10. 2018)

Hlavním koordinátorem přípravy a realizace této aktivity bude MŠ Špálova. Bude se jednat o víkendový pobyt pedagogů zapojených MŠ, na kterém bude dotvořen program následujících aktivit pro děti – tvorba harmonogramu, rozdělení úkolů, apod. Dále zde bude vytvořeno společné logo projektu a vzhledem k tomu, že se bude jednat o první setkání kompletních pedagogických kolektivů partnerských MŠ, tak zde dojde k předávání zkušeností z obou stran hranice. Součástí víkendového pobytu budou i dvě odborné přednášky na téma vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a environmentální výchova v MŠ. Tato témata se následně budou prolínat celým projektem. Aktivita se uskuteční ve vybraném ubytovacím zařízení v okolí Vsetína.

 

aktivita č. 2 – Technika v našem životě (13. 3. 2019)

Hlavním koordinátorem dne bude MŠ Ostrčilova. Aktivita č. 2 seznámí účastníky projektu s industriálním prostředím Ostravy, protipólem venkovské oblasti Klokočova, prostřednictvím exkurze v Dolní oblasti Vítkovice, konkrétně v místním Světě techniky. Kromě této exkurze poznají zejména slovenské děti prostředí ostravských MŠ, poznají tak nejen, kde jejich kamarádi žijí, ale i to, kde se vzdělávají. Nejprve bude v dopoledních hodinách zorganizována prohlídka v DOV – konkrétně vzdělávací program pro děti ve Světě techniky. Druhou částí dopoledního programu bude Dětský svět DOV, interaktivní herna s industriálními prvky. Všichni se společně zúčastní také Divadla vědy. Odpolední část programu zahrnuje prohlídku MŠ Ostrčilova a MŠ Špálova.

 

aktivita č. 3 – Návštěva Klokočova a okolí (15. – 16. 5. 2019)

Koordinátorem dvoudenní aktivity bude přeshraniční partner MŠ Klokočov. Aktivita seznámí účastníky projektu s venkovským prostředím Klokočova a jeho okolí, protipólem industriální oblasti Ostravy. V rámci této dvoudenní aktivity navštíví farmu v Klokočově, přírodní skanzen Vychylovka a projedou se historickou lesní železnicí. Kromě těchto aktivit bude součástí návštěva MŠ, kde se účastníci seznámí s prostory a výukou slovenských dětí. První den návštěva MŠ v Klokočově a prohlídka farmy (domácí zvířata – krmení, dojení, prohlídka zázemí apod.; ukázka farmářské strojové techniky a její vyzkoušení). Odpoledne se uskuteční sportovní olympiáda, pohybové hry a aktivity na hřišti u ubytovacího zařízení. Bude jednat o sportovní aktivity zaměřené na představení místního prostředí prostřednictvím pohybových her, typických pro venkovské oblasti – ukáží městským dětem něco nového. Druhý den návštěva skanzenu ve Vychylovke a jízda vláčkem.

 

aktivita č. 4 – Recyklohraní v MŠ Varenská (12. 6. 2019)

Koordinátorem dne bude MŠ Varenská. Poslední aktivita projektu se zaměří na tvoření z recyklovatelných materiálů – tzv. reycklohraní. Cílem bude podpora dětí v environmentální výchově a ekologicky šetrném chování. Pořadatelská MŠ představí projekt recyklohraní – aktivita se uskuteční v prostorách MŠ Varenská. Děti budou rozděleny do skupin, ve kterých absolvují několik různých aktivit – 1. Interaktivní přednáška – děti se seznámí s nutností ochrany životního prostředí a jak přírodě mohou svým vlastním chováním pomoci. 2. Pohybová aktivita – přenášení PET lahví přes překážkovou dráhu na zahradě školy, hod na cíl odpadovým materiálem. 3. Výtvarná aktivita – tvoření z odpadového materiálu (využití letáčků, novin, PET vršků, lahví apod.). 4. Vědomostní aktivita – úkoly na třídění odpadu, vyhledávání obrázků se správným a špatným chováním vůči přírodě, sestavování obrázků dle dějové posloupnosti – zde budou zakomponovány shodné a odlišné znaky vesnice a města.