Pohyb s radostí – cvičím rád

Tento projekt je finančně podporován zřizovatelem školy, úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz částkou 35 000 Kč.

 

Popis projektu:

Se zvyšujícím se počtem dvouletých dětí je třeba přijmout jistá opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace vzdělávání.

K těmto změnám nezbytně patří i vybavit mateřskou školu vhodnými pomůckami pro rozvoj hrubé motoriky a tělesného pohybu obecně, který je nezastupitelně rozhodný pro současný rozvoj řečových a komunikačních schopností.

Pasivní způsob života, nedostatek pohybových stimulací a bohužel i příliš opatrnická výchova v rodinách mají za následek, že děti ve věku 2 – 3 roky nemají dostatek přirozeného pohybu a jejich pohybové dovednosti často neodpovídají všeobecně přijímané normě.

V průběhu projektu budou mít děti možnost díky pořízeným tělovýchovným pomůckám speciálně určeným pro děti tohoto věku, přirozeným způsobem rozvíjet, lezení, převaly, chůzi, přeskoky a ostatní pohybové dovednosti. Pomůcka se jmenuje Bobles a je speciálně vyvinuta pro děti batolecího věku. Tyto aktivity budou probíhat celodenně, podle potřeby dětí, pomůcky budou k dispozici na třídách, na určeném místě, stanou se součástí třídních vzdělávacích programů. Děti si budou moci libovolně vybírat jednotlivé části ze sady, např. slona, rybu, krokodýla a sestavit si svou dráhu, nebo si vybere jen jednu část a pracovat s ní, na ní.

Cíl projektu:

Cílem je všestranný rozvoj pohybových schopností, hrubé motoriky a radostný prožitek ze společné aktivity.

Aktivity projektu:

– každodenní pohybové činnosti, společné i individuální

Mottem této aktivity je „ Jsem malý, ale obratný “