Ozdravné pobyty

V současné době není vyhlášen dotační titul MSK, ze kterého by bylo možné ozdravné pobyty spolufinancovat.

Městský úřad Mpravská Ostrava a Přívoz v současné době jedná se SMO o možnosti spolufinancování i bez dotačního titulu MSK, ale již nyní je zřejmé, že v roce 2019 se další pobyty neuskuteční. Aktuálně se proto pobyty připravují ve smyslu realizace v roce 2020.