Malý řemeslník

 

V rámci projektu „MAP ORP Ostrava II“, reg.č.CZ.02.3.68/0.0/17_047/0009132 se našich 12 dětí účastnilo v rámci pěti týdnů polytechnických aktivit, při kterých si děti samostatně, pod vedením proškolených lektorů, vyrobily jednoduchý výrobek. Cílem projektu je podpora drobných řemesel a vedení dětí k pracovním dovednostem. Naše děti v rámci programu Začít spolu a centrům aktivit mají tuto možnost po celý rok. Samostatně se rozhodují buď ve spontánních hrách či práci v centrech aktivit, zda budou v dílničce pracovat a co si vyrobí. proto jsme přivítali tento krátkodobý projekt jako motivaci pro děti a návod, co vše se dá v dílně vyrobit.