Já, součást přírody

Tento projekt finančně podporuje úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz částkou 23 000,- Kč.

Anotace projektu:

Přesahový projekt Já, součást přírody seznamuje děti s člověkem a jeho fungováním, jakožto součástí přírody a ekosystému. Zábavnou formou děti přicházejí na to, jak funguje lidské tělo a jaké jsou paralely jeho fungování i vývoje u zvířat či rostlin. Hrou se učí návazná témata jakými jsou hygiena, zdravý životní styl nebo ekologie.

 

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je naučit děti vnímat své tělo a člověka, jako empatickou součást přírody. Výsledkem projektu je dítě, které zná hlavní zákonitosti fungování lidského těla a principy života rostlin a živočichů.

 

Klíčové aktivity projektu:

Výukové bloky využívající moderní trojrozměrné didaktické pomůcky. Každý z bloků bude rozdělen na dvě části:

  • Výuková část – výuka pedagogem s využitím didaktických pomůcek
  • Úkolová část – děti plní zadané úkoly s využitím didaktických pomůcek
  • Volná část – děti zkoumají samostatně didaktické pomůcky

 

Popis projektu:

Pro zdárný průběh projektu Já, součást přírody budou pořízeny nejnovější didaktické pomůcky, zejména trojrozměrné modely, interaktivní obrázky apod., které budou využívány pro dílčí výukové bloky. Výukové bloky budou realizovány v rámci předškolní výuky v rozsahu schopností dětí s přihlédnutím k věkovým specifikám. Ve výukových blocích budou děti seznámeny s následujícími tématy:

  • lidské tělo – kostra, svaly, orgány a jejich funkce
  • lidské tělo & zdravý životní styl & hygiena
  • vývoj: člověk vs. příroda
  • člověk & ekologie

 

V každém z výukových bloků seznámí pedagog děti s danou problematikou, kterou názorně demonstruje na didaktických pomůckách. Na základě ukázek a výkladu jsou následně dětem zadány tematické úkoly, které plní s využitím didaktických pomůcek, a to jak jednotlivě, tak ve skupinách. Po vyhodnocení úkolů dostanou děti příležitost prozkoumat jednotlivé didaktické pomůcky a na základě této zkušenosti pokládat další dotazy, které pedagog obratem vysvětlí.

 

Záměr a způsob realizace:

Projekt se bude realizovat napříč všemi třídami MŠ dle jednotlivých výukových programů.