V zdravém těle zdravý duch

Žijeme v uspěchané době. Pasivní způsob života, nedostatek pohybových stimulací – televize, počítače, mobily, nezdravá strava. Tyto jevy mají za následek, že děti nemají dostatek přirozeného pohybu.

Sport a pohyb by se měl stát důležitou součástí života dětí. Zlepšuje zdraví a přispívá k duševní a psychické pohodě, zvyšuje sebevědomí a odolnost, pomáhá navazovat kamarádství, a také nás učí umět nejen vítězit, ale i prohrávat. Ne malou měrou přispívá k podpoře správného rozvoje řeči, která se v dnešní uspěchané a přetechnizované době vytrácí z každodenního života.

Cíl projektu:

Cílem není úzká specializace na určitý druh sportu, ale všestranný rozvoj pohybových schopností a radostný prožitek ze společné aktivity, za účasti a povzbuzování rodičů, sourozenců a kamarádů.

Aktivity projektu:

Pomůcky pořízené v rámci projektu budou využívány každodenně při činnostech ve třídách školy i zahradě mateřské školy. Budou plynule zařazeny do Třídních vzdělávacích programů.

Z předchozích let, kdy díky příspěvkům „Atletické školičky“ byly doplněny atraktivní pomůcky do centra „Tělocvična“, vidíme zvyšující se zájem dětí o pohybové aktivity.

Aby se tento zájem a záměr přenesl i do rodin a inspiroval rodiče ke společným pohybovým aktivitám s dětmi, proběhne v rámci projektu „Zimní olympiáda“ a „Letní olympiáda“, přesné termíny budou upřesněny rodičům dle aktuálních podmínek.

 

Mottem této aktivity je „ Vítězem se stávají všichni zúčastnění „