Pojďte mezi nás II

 

 

 

Název projektu: „Pojďte mezi nás II“

Žadatel: Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace

Kontaktní osoba: Jarmila Karnovská

Kontaktní email: jarmila.karnovska@seznam.cz

Datum zahájení projektu: 10 / 2017

Datum ukončení projektu: 31. 3. 2018

Projektový záměr:

  • Cílem projektu – zvyšování rodičovských kompetencí, motivace rodičů k tomu, aby se část dne cíleně věnovali dětem, cíleně s dětmi pracovali, jak děti hrou a zábavným způsobem naučit něco nového, zajímavého, zvyšování předpokladů ke školní úspěšnosti, přístup k učebním materiálům a umět s nimi pracovat, prezentovat pomocí sociálních sítí náš příklad dobré praxe.
  • Popis současné situace – díky projektu magistrátu města Ostravy, ve kterém figuruje naše mateřská škola jako partner, máme finanční pokrytí pro pokračování „Rodičovského klubu“ každý čtvrtek. Ze zpětných vazeb projektu „Pojďte mezi nás“ víme, že by si rodiče přáli výlet do ZOO nebo nějaký podobný výlet. Máme pravidelně docházející rodiče do Rodičovského klubu, získali jsme určitou důvěru mezi rodiči a povědomí o tom, že na naší mateřské škole probíhá každý čtvrtek setkávání rodičů s dětmi a současně mohou rodiče využívat tyto návštěvy jako adaptaci dětí na prostředí MŠ, práci ve třídě, na platná pravidla. V měsíci září jsme přes BELEZA MAMA CLUB, z. s. zajistili 8 rodinám možnost hrazení stravy dětem zapsaným a docházejícím do mateřské školy. Pokud rodiče chtějí, aby byla dětem strava BELEZOU hrazena, mají podmínku, aby jednou měsíčně přišli do kontaktního centra spolku, přečetli pohádku a doma přečetli pohádku dětem. Dohodli jsme se se zástupci spolku, že přidáme další podmínku = návštěva Rodičovského klubu 1x měsíčně, kde proběhne metodické vedení, jak pracovat s knihou, jak děti namotivovat k poslechu a jak později informace z knihy využít v životě apod. Nově zamýšlené aktivity cítíme jako konkrétní činnost, přes kterou se naplní zamýšlené cíle
  • Popis problémů, se kterými se potýkáte a které si klade za cíl projekt řešit:Aktivity níže popsané, jsou prostředkem jak rodiče k tomuto navést, motivovat, ale také odměnit za pravidelnou docházku do klubíku.

 

  • stále je minimální zájem o aktivity, které mateřská škola nabízí v odpoledních hodinách pro rodiče s dětmi ze strany romských rodičů. Tím, že bychom zařadili metodické vedení a konkrétní ukázky práce s knihou a informacemi obsaženými v knize a propojení na praktické využití v životě, cítíme možnost, jak dát návod romským rodičům pro systematické poznávání, objevování a práci“ s dětmi, jak je naučit, že děti se neumí samy učit, že k tomu potřebují sobě nejbližší = rodiče, babičky.

Aktivity, které pomohou naplnit vytyčený cíl projektu: pořízení knihovničky – fyzická skříň + knihy, které by si rodiče měli možnost půjčovat domů, výlet pro rodiče s dětmi, natočení videa z klubíků, rozhovory rodičů a dětí z klubíku k propagaci a popularizaci příkladu dobré praxe.

Aktivity:

           Aktivita 1: vybudování knihovny v mateřské škole

Popis: zakoupení, či zhotovení na míru, dle potřeb prostoru, skříně pro uložení knih

+ pořízení knih: pohádkové, naučné + zakoupení pohádkové knížky, kterou si každá

rodina, která se bude účastnit alespoň tří aktivit, odnese domů jako dárek, pokud

bude rodina, která absolvuje všechny aktivity, odnese si knihy dvě

Harmonogram: 10 / 2017 zakoupení knih, pořízení skříně

11/2017 – 3/2018 – metodická práce na Rodičovském klubu s knihou

– využijeme k tomu svých zkušeností z předčtenářké Gramotnosti a čtenářských

dílen, které pravidelně nabízíme všem rodičům mateřské školy v odpoledních

hodinách – metody, např. čtení s předvídáním, RUR, malované čtení…

Rozpočet:   17 210,-

 

Aktivita 2: Společný výlet pro rodiče s dětmi

Popis: Poznáváme krásy Ostravy (poznáváme město, ve kterém je naše MŠ)- polodenní výlet do ZOO – propojení poznatků a informací, které rodiče a děti získají na Rodičovském klubu pomocí čtení z naučných knížek

Harmonogram: říjen 2017: příprava výletu: určení termínu, výroba pozvánek pro rodiče, motivace rodičů – závazná přihláška

Listopad 2017: organizace samotného výletu (doprava, vstupné

Rozpočet: 3 000,-

 

Aktivita 3: Společný výlet pro rodiče s dětmi

Popis: Poznáváme okolí Ostravy – polodenní výlet do Hlučína – ranč a mini zoo – propojení poznatků a informací, které rodiče a děti získají na Rodičovském klubu pomocí čtení z naučných knížek

Harmonogram: listopad 2017: příprava výletu: určení termínu, výroba pozvánek pro rodiče, motivace rodičů – závazná přihláška

prosinec 2017: organizace samotného výletu (doprava – minibus, jízda na koníkovi, pořízení jablíček pro koně

Rozpočet: 18 000,-

 

Aktivita 4: Společný výlet pro rodiče s dětmi na Hukvaldy

Popis: výlet za rytíři a princeznami výlet na hrad – propojení poznatků a informací, které rodiče a děti získají na Rodičovském klubu z knížek a diskuzí, rozhovorů

Harmonogram: leden – únor 2017: příprava výletu: určení termínu, výroba pozvánek pro rodiče, motivace rodičů – závazná přihláška

březen 2017: organizace samotného výletu (doprava – minibus, výlet na hrad, eventuálně do obory s daňky a jeleny, laněmi)

Rozpočet: 20 000,-

 

Aktivita 5: Propagace – Video, propagační materiál, reklama

Popis: Natočení propagačního videa pro veřejnost – video motivující rodiče k přihlášení dětí do mateřské školy (i dříve než je to povinné)

Harmonogram: natáčení na každém Rodičovském klubu 10/2017 – 2/2018

zpracování videa do krátkého spotu

Rozpočet:    6 000,- DPP pro realizátory – tři lidé, kteří natočí a video zpracují