Malý stavitel

Projekt probíhá za finanční podpory Magistrátu města Ostravy, městské části Moravská Ostrava a Přívoz

Anotace projektu:

V rámci tohoto projektu děti pracují s kostkami z přírodního materiálu, z plastu, učí se být šetrní k přírodě využíváním ekologických materiálů, při výrobě lego stolu v dětech vzbudíme zájem o manuální práci a následně podpoříme rozvoj hrubé i jemné motoriky u dětí na běžných třídách školy.

 

Hlavní cíl projektu:

 • rozvíjet u dětí představivost, tvořivost, hrubou a jemnou motoriku, jazykové dovednosti, inteligenci, cit pro geometrické obrazce, zvyšování sebedůvěry
 • výchova dětí k ekologii
 • respektovat děti kolem sebe a být k nim ohleduplný
 • podporovat záměrné soustředění a udržet pozornost dítěte

       Klíčové aktivity projektu:

 • výroba lego stolu
 • stavba různých objektů z kostek
 • stavby podle plánu – rozvoj logického myšlení
 • orientace v ploše
 • činnosti rozvíjející logické myšlení, prostorovou orientaci, jemnou motoriku, znalost barev – tvořivý diktátPopis projektu:Děti prostřednictvím manuální práce vyrobí lego stůl, kdy do plastového stolu vyměří rozměry plastové mísy a učitelka otvor vyřeže, poté se zde mísa zachytí a vsypou se lego kostky. S dětmi pracujeme dle programu Začít spolu = v rámci center aktivit, to znamená, že kteroukoli denní dobu budou mít možnost v centru s materiálem pracovat dle vlastního rozhodnutí a potřeby.

       Záměr a způsob realizace:

 • Další aktivitou projektu budou tvořivé dílny pro rodiče s dětmi – Klučičí den – v odpoledních hodinách.
 • Další aktivitou projektu je pořízení kostkoviště, kde budou děti stavět stavby podle fantazie, ale i podle plánu a orientovat se v ploše. Plánky mohou vznikat buď vlastním záznamem dětí nebo jej připraví učitelka nebo mohou spolupracovat učitelka – děti
 • Využívání různých materiálů a práce s nimi dětem umožňuje rozvíjet se v mnoha směrech a naplňovat tak cíle RVP PV. Při práci s materiálem nerozvíjíme nejen jemnou motoriku a koordinaci ruky a oka, ale také myšlení a tvořivost. Rozvíjíme u nich schopnost postupovat podle instrukcí a obrázkových návodů. Při práci se děti učí komunikovat a spolupracovat s ostatními. Prostřednictvím staveb děti zachycují své fantazijní představy, při práci se učí poznávat hodnotu materiálu jakožto přírodního zdroje.
 1. záměr
 • rozvoj a upevňování spolupráce s rodiči
 • vědomě napodobovat pohyb, řídit se pokyny dospělého
 • mít povědomí o širším technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 1. způsob realizace
  • na jednotlivých třídách v rámci vzdělávacích bloků v průběhu celého dne – individuálně, hromadně, skupinově
  • společná vzdělávací práce se skupinou stejně starých dětí
  • tvořivé dílny pro rodiče s dětmi – Klučičí den – 2x za rok
 •  Časový plán a místo realizace:
 • 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
 • celoročně, dopoledne dle témat třídních vzdělávacích programů, tematické dílny s rodiči – Klučičí den (jaro, podzim)