Ozdravné pobyty

   

 

Rodičům a dětem naší mateřské školy jsou nabízeny ozdravné pobyty . Jedná se o pobyt ve vybraném lázeňském zařízení s pobytem hrazeným jak pro dítě, tak rodiče. Během pobytu mají děti zajištěny ozdravné terapie, zlepšující a podporující jejich zdravotní stav.

V roce 2017 se z naší mateřské školy zúčastnili 3 rodiče a 4 děti v období od 6. – 19. 12. 2017. Pobyt byl zajištěn v lázeňském městě Luhačovice.

Projekt je podpořen Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy. Hlavním organizátorem projektu je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Věříme, že dalšího pobytu se účastní více zájemců, dle informací z pobytu bylo skvěle!