Knihovna

Návštěva knihovny – paní knihovnice dětem přečetla příběh o myšce, kterou si děti poté vyrobily z papíru.

Zaujaly je také pohádkové knížky, které si mohly prohlédnout.

Při cestě z knihovny jsme prozkoumali okolí školky. Děti pozorovaly drobné broučky lezoucí po stromech, květiny, …