Klára Macurová

Pedagogická praxe:

  • 20. 9. 2021 – dosud –  Asistent pedagoga ve třídě pro děti s poruchami autistického spektra, Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace

Pedagogické vzdělání:

  • Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., SCHOLASERVIS Ostrava
  • od 1. 9. 2021 studium Předškolní a mimoškolní pedagogiky na Vyšší odborné škole PRIGO